Från knarkhandel till matchfixning

I förra veckan höll Svenska Spel i ett seminarium som gav eko i flera riksmedier. Jag förstår det. Det var en skrämmande bild som tyske kriminalkommissarien Michael Bahrs gav av matchfixning på internationell nivå.

Matchfixning på denna nivå handlar om organiserad brottslighet med kopplingar till ryska maffian, italienska camorran och Hells Angels. De kriminella aktörerna söker sig dit enkla pengar finns att hämta. Tidigare var det narkotikahandel, men nu har flera flyttat över sin ”verksamhet” till matchfixning. Varför? Det är mer lönsamt, mindre risk för att åka fast.

Kriminalkommissarie Michael Bahrs, som vi hade bjudit in, är en av Europas mest erfarna utredare av matchfixning. Bahrs är känd bland annat från det så kallade ”Bochum-fallet” som omfattade runt 250 matcher i nio skilda länder. Spår från Bochum-fallet ledde också till Sverige, som Bahrs tyvärr idag ser som ett lätt byte för internationella brottsligor.

De kriminella organisationerna köper in sig i klubbar, mutar spelare, domare och coacher och bedriver sin brottsliga verksamhet över landsgränserna. Michael Bahrs menar till och med att kriminella nätverk genom falska Fifa-agenter ser till att placera ”mutbara” fotbollsspelare i Sverige i syfte att längre fram kunna manipulera matcher.

Bahrs tog också upp de låga lönerna och snäva ekonomiska villkoren i svenska lägre fotbollsdivisioner som en riskfaktor. Det gör spelarna och klubbarna till tacksamma mål för manipulation – förutsatt att matcherna går att spela på, förstås.

Det är bland annat av detta skäl som Svenska Spel valt att inte erbjuda spel på lägre divisioner. Bristen på kontroll är uppenbar, risken stor.

Det går inte att säga vilket mörkertal av matchfixning som döljer sig på dessa nivåer, men enligt Svenska Fotbollförbundet, så står matcher i division 3 och nedåt (inklusive junior- och ungdomsserier) för närmare 30 procent av de matchfixningsutredningar som de genomfört under 2017.

Vi hoppas att fler spelbolag ansluter sig till Svenska Spels princip om återhållsamhet kring spelutbudet i de fall risken för manipulation är allt för stor. Idrotten själva önskar få bort spel på lägre divisioner. Det finns alla skäl att lyssna till dem.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Omregleringen måste skapa trygghet för spelarna

Lennart Käll i Riksdagen

Svenska Spels VD Lennart Käll var en av flera spelbranschföreträdare och experter som talade vid torsdagens öppna riksdagshearing, anordnad av Kulturutskottet.

Idag hade jag förmånen att tillsammans med flera andra branschkollegor stå i Sveriges Riksdag och berätta om vår syn på en omreglerad spelmarknad i en öppen utfrågning arrangerad av Kulturutskottet. Jag hoppas att jag lyckades vara tydlig i Svenska Spels budskap till Sveriges politiker: Det viktigaste är att skapa trygghet för de som spelar!

Dagens välbesökta hearing om spelbranschen kan ses i sin helhet på Riksdagens webb-tv, men jag ska även här sammanfatta lite av vad jag talade om.

Svenska Spel är i underhållningsbranschen. Vi erbjuder kundupplevelser där människor testar sin tur och sin skicklighet, känner spänning, glädje och får möjligheten att drömma stort. Den absoluta majoriteten av våra kunder spelar hos oss utan att någonsin uppleva problem med sitt spelande. Det är viktigt att ha i bakhuvudet.

Men vi välkomnar ett licenssystem, eftersom samhället måste återta kontrollen över spelsektorn. Det måste bli slut på vilda västern. Det måste bli ordning och reda, och det kan det bli först när de seriösa utlandsreglerade spelbolagen släpps in på marknaden och vi får samma regler och villkor för alla. Detta är bolag som redan står för ca en fjärdedel av den svenska spelmarknaden. När det gäller online, dvs spel via mobil och datorer, så har man över hälften av marknaden.

Det säger sig självt att i det läget är nuvarande lösning helt otillräcklig, därför vill Svenska Spel se en omreglering. Utan ett licenssystem och ett tydligt regelverk för spelmarknaden så kan vi inte skydda de svenska konsumenter som ligger i riskzonen för att utveckla spelberoende. Spelberoende berör ungefär 300 000 svenskar direkt och indirekt. Många av dessa är barn som lever i hem där en vuxen har fastnat i ett beroende.

Oavsett var lagstiftningen nu lägger ribban för spelansvaret, så kommer vi på Svenska Spel att betrakta det som en lägstanivå. Vi vill fortsätta att fungera som en normgivare på spelmarknaden. Ibland möts vi av misstroende för att vi driver spelansvarsfrågorna så hårt. Man menar att vi talar i egen sak. För mig låter sådan kritik som ett indirekt erkännande av att Svenska Spel har en högre ambition för sitt spelansvarsarbete än många konkurrenter. Det är lättare att kritisera oss än att på allvar behöva ta itu med problemspelandet, med det intäktsbortfall som det kan innebära.

Vi tror dessutom att våra kritiker tänker fel. Spelbranschen har idag ett mycket lågt anseende som försvagar trovärdigheten för alla aktörer. Enda sättet att vända det är att visa ett större ansvarstagande för kunderna och för samhället i stort.

Samtidigt får vi inte glömma att för de allra flesta svenskar, så är spel bara ett rent nöje, en stunds spänning och underhållning precis som vilken annan förströelse som helst. Och vårt uppdrag handlar om att erbjuda spel till glädje för alla. Svenska Spel tror inte på förbud: Om vi inte inom den reglerade spelmarknaden erbjuder svenska folket de spel som en modern kund efterfrågar, så ökar risken att kunden söker sig till ett mindre nogräknat spelbolag som avstår från att söka licens. Vi måste ha attraktiva spel – men då ska också nivån på spelansvaret vara högt. Det är därför vi driver på för att de lagstadgade kraven kring spelansvar ska vara så höga som möjligt.

Det finns ett par punkter där vi gärna skulle se en skärpning av spelutredningens förslag. Det första området är matchfixning, ett av de största hoten mot idrotten idag. Förbjud spel på icke matchavgörande objekt. Man ska inte kunna spela på att en spelare ”slashar” en annan spelare i hockey. Man ska inte kunna spela på att en spelare får gult kort i fotboll. Det finns ingen rimlig anledning att godkänna spelobjekt som är så lätta att manipulera för en enskild person. På den punkten har vi idrottsvärlden med oss – de vill ha ett stopp för den här typen av spel!

Det andra området handlar om ta hänsyn till att olika spel är mer eller mindre riskabla ur beroendehänseende. Det finns verktyg som kan och bör användas för att bedöma ett spels farlighet. Det är stor skillnad på en skraplott och ett nätcasino. Spel med högre risk för att trigga ett spelberoende behöver starkare spelansvarsåtgärder och restriktivare marknadsföring.

Det räcker med att vi går till oss själva här. På Lotto kommer ca 3% av intäkterna från personer som kan misstänkas ha problem med sitt spelande. Där behövs inga restriktioner kring marknadsföringen. Samma siffra för Casino Cosmopol är ca 25%. Därför har vi strikta restriktioner kring marknadsföringen och arbetar med uppsökande samtal på casinona.

Enligt de uppgifter som Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen för fram, så är problemspelandet långt mycket större än så på nätcasino. Det borde föranleda mycket starka restriktioner vad gäller marknadsföring och en långtgående omsorgsplikt om kunderna.

För att vi och våra branschkollegor ska kunna erbjuda kunderna ett aktivt stöd, så behöver vi kunna följa individernas spelmönster. Det innebär att vi måste kunna använda kunddata på ett sätt som idag förhindras av Personuppgiftslagen PUL. Utan lättade restriktioner blir den föreslagna omsorgsplikten i utredningsförslaget i praktiken omöjlig. Vi kan då bara vända oss till de kunder som uttryckligen har gett oss sitt tillstånd och kommer att missa många som hade behövt vår hjälp.

Vi får aldrig glömma att licenssystemet handlar om att få ordning på marknaden, skapa trygghet för de som spelar och stärka spelglädjen!
Det är det viktigaste för Svenska Spel – och det är det viktigaste för samhället.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Låt oss få stötta dem som spelar för mycket

spelar för mycket

Fler kunder upplever att de har koll på sitt spelande hos Svenska Spel efter att vi lyfte fram verktygen på ett bättre sätt. Men vi vill också kunna kontakta de personer som visar tecken på att ha förlorat kontrollen. Nyligen har vi inlett ett pilotprojekt där vi ringer upp kunder som vi anar spelar för mycket. För att utöka det projektet krävs en lagändring.


Häromveckan kom färska siffror för Svenska Spels Spelkollsindex, där våra kunder får värdera hur väl vi hjälper dem att ha kontroll på sitt spelande. Nästan 9 av 10 kunder instämmer i frågan ”När jag spelar hos Svenska Spel har jag koll på hur mycket pengar jag spelar för”. Närmare 8 av 10 (78%) håller med om att ”Svenska Spel hjälper mig att hålla koll på mina spelvanor.”

Den sistnämnda siffran har ökat sedan vi lyfte fram verktygen i direkt anslutning till rättningen av spelen. Där ligger nu information om personens spelvanor, kontohistorik och spelhistorik tillsammans med självtestet, spelpaus-funktionen och länk till Spela lagom-sajten för ytterligare information och stöd. Uppenbarligen har det haft önskad effekt för kunderna. Det går åt rätt håll – men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Nyligen presenterade Folkhälsomyndigheten en ny rapport, där man uppskattade att en dryg tredjedel av spelbranschens totala spelintäkter kommer från problemspelare. Vi lät då vår egen analysavdelning köra data från vår årliga undersökning Spelkartläggningen och räkna om dem med Folkhälsomyndighetens metodik, för att få en mer rättvis jämförelse. I vår skattning kom vi fram till att omkring 20 procent av Svenska Spels omsättning kommer från spelare med förhöjd risk för spelproblem eller som redan har spelproblem (definieras som PGSI +3 i befolkningsstudien Swelogs). Var femte satsad krona, alltså.

För mig är det uppenbart att vi måste göra ännu mer än vad vi redan gör idag. Därför är jag glad över det pilotprojekt som nyligen har inletts. I detta projekt kontaktar Svenska Spel aktivt kunder som förlorat mycket pengar och klassats som ”röda” i Playscan/Mina spelvanor. De erbjuds rådgivning eller får förslaget att stänga av sig från spelande för kortare eller längre tid. De får ett aktivt stöd från oss, och för vissa problemspelare är detta den skarpa signal som behövs för att de på allvar ska ta tag i sin situation.

Projektet är ännu i sin linda och det är för tidigt att bedöma effekten av samtalen. Men glädjande redan nu är att nästan alla kunder uppskattar kontakten.

De uppsökande samtalen har funnits med i Svenska Spels planer ett längre tag, men vi fick rulla tillbaka projektet när ett beslut från Datainspektionen krävde aktivt godkännande från varje enskild kund för att vi skulle få ta kontakt.

Jag hoppas nu att vi i kommande spellagstiftning får en generell rätt att logga samtliga våra kunders spelbeteende och en generell rätt att ta kontakt med de kunder som visar tecken på att gå mot ett spelmissbruk. Idag får vi endast hjälpa det relativa fåtal kunder som uppmärksammat och beviljat vår begäran om godkännande för detta. Det innebär att vi når betydligt färre än vad som faktiskt skulle behöva hjälp.

Spelutredningen föreslår att spelbolagen ska få en ”omsorgsplikt” om sina kunder, och det är alldeles utmärkt. Men om vi inte samtidigt får ett generellt tillstånd att följa och kontakta våra kunder, så riskerar den omsorgsplikten att bli ganska tandlös.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

gräsroten

Gräsroten 2017: 8190 föreningar delar på 50 miljoner kronor

gräsroten

Gräsroten 2017. Nu delar vi ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige. På bilden Svenska Spels VD Lennart Käll och Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh.

Om det var idrottselitens examen i måndags, så är det breddens examen idag: Det är dags för Svenska Spel att dela ut årets gräsrotspengar! För femte året i rad delar vi genom Gräsroten ut över 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige. Som vanligt är det våra kunder som styr hur pengarna ska fördelas mellan deras favoritföreningar.

Nästan en halv miljon svenskar – 486 474 kunder hos Svenska Spel – har i år varit med och fördelat ut pengar till 8 190 föreningar inom 71 idrotter! Snacka om imponerande siffror.

Här på gräsroten.se kan du se hur mycket ”dina” klubbar fick i år och vilka idrotter och klubbar som fick mest.

Att de populäraste sporterna och de största klubbarna får mest är inte så konstigt, så blir det när kunderna själva väljer klubbarna som står dem närmast. Men många föreningar inom många skilda idrotter får mycket och alla får något. Det vanligaste är att föreningarna lägger pengarna på träningsmaterial, deltagande i cuper eller ledarskapsutbildningar. Det är bland annat på det här viset vi lägger grunden för framgång i framtiden: Utan bredd idag, ingen elit i framtiden.

Kundernas engagemang för sina föreningar gör att vi kan hoppas på nya stolta svenska segrar i framtiden. Men det handlar om så mycket mer. Alla ungdomar varken kan eller vill bli elitidrottare, de vill bara ha det kul med sina kompisar. Och tack vare pengarna från Gräsroten kan fler barn och ungdomar kan komma i rörelse.

Så ett stort tack till dig som är kund hos Svenska Spel och har valt dina favoritföreningar i Gräsroten! Du gör skillnad! En skillnad värd 50 miljoner kronor.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Bragdmatcher bygger på långsiktighet

VI ÄR I VM!!! Vilken lagbragd vi fick se igår! Det går inte att framhålla några enskilda spelare från de här två kvällarna. Alla som såg matcherna såg samma sak: det här var en seger för laget. Som killarna slet för varann!

När slutsignalen gick och VM-platsen var säkrad stod jag upp vid tv:n och jublade rakt ut! När man såg lagkaptenen Andreas ”Granen” Granqvist släppa ut alla känslorna och all spänningen efter slutsignalen, så kände vi nog alla med honom! Vilken pärs! Vilket lag!

Och det var verkligen en bragd. Sverige slår ut ett lag som inte missat VM sedan 1958! Det är nästan omöjligt att ens ta in. Och inte nog med det. Sverige släpper alltså inte in ett enda mål på 180 minuters spel mot stjärnspäckade Italien.

Jag behöver knappast säga att fotbollens stolta huvudsponsor Svenska Spel idag är lite extra stolta. Varje gång Sverige har spelat en viktig match – det spelar ingen roll om det är herrarna, damerna eller våra fantastiska ungdomslandslag – så skickar jag grattis-sms till fotbollens ordförande Karl-Erik och generalsekreteraren Håkan och grattar. Den här gången kändes det extra skönt – jag tror stora delar av svenska folket håller med mig om att sommaren 2018 är räddad! Senaste gången herrlandslaget tog sig till VM var 2006.

Och det ger lite perspektiv. Svenska Spel var fotbollens huvudsponsor redan då. Liksom VM 2002. Liksom sommaren 1994. Och vi kan fortsätta bakåt… Min poäng är att vi tror på långsiktighet. Det gäller inte bara fotbollen, utan alla de folkkära idrotter vi sponsrar. När landslagen gör plattmatcher, genomgår generationsväxlingar, missar mästerskap, har motiga perioder…vi är med dem även då. Fortsätter envetet att ge resurser till talangutveckling, stöttar pojk- och flicklagen, ser till att man kan satsa både på bredd och elit. ”Våra” idrotter kan känna en trygghet i att vi finns där i vått och torrt.

Visst ser Svenska Spel affärsmässigt på sponsorskapen, precis som vilket kommersiellt företag som helst. Men fotbollen, ishockeyn, bandyn, handbollen och innebandyn vet att det finns något mer där, ett genuint engagemang för idrotten som går oerhört djupt i våra gener. Och det kanske inte är så konstigt att det blivit så. Vi har ju ändå stöttat svensk idrott sedan 1934.

Triss har som devis ”Plötsligt händer det”. Det känns ibland som att detsamma gäller för idrotten. Plötsligt händer det…att vi slår ut stornationen Italien! Men vägen fram till att något plötsligt ska hända, till de där stora ögonblicken, bragderna, är ofta en lång och krokig resa kantad med envist slit från alla inblandade. Då är det bra med sponsorer som är beredda att följa med längs hela vägen.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Mot nya utmaningar med Oddset Challenge

Lennart Käll om kundupplevelse

”Svenska Spel måste hela tiden kunna erbjuda svenskarna nya roliga spelupplevelser”, skriver VD Lennart Käll. ”Jag är stolt över att vi nu kan erbjuda ett nytt sportspel, Oddset Challenge. Och ikväll väntar en helt annan ‘Challenge’ för svensk fotboll. Jag tror på bragder, tror på hjältar. Kom igen, Sverige!”


Jag är otroligt stolt över att vi idag kan lansera ett nytt sportspel, Oddset Challenge, en välkommen nykomling i Oddset-familjen!

Spelet är lika lätt att förstå som det är efterlängtat. Det gäller att sätta alla sex rätt på en kupong med dagens hetaste sporthändelser, och här handlar det inte bara om vanliga 1×2 utan man kan behöva pricka in rätt antal mål, över/under ett visst antal mål i matchen eller Head-2-Head. Det blir mer variation som förhoppningvis ger en riktigt rolig spelupplevelse!

Premiärkupongen, med spel på Italien-Sverige och NHL-mötet Carolina-Dallas, ligger nu uppe på svenskaspel.se. Gå gärna in och både titta och tippa.

Att kunna lansera nya spel är inte bara viktigt för oss, det är rentav en del av vårt uppdrag från ägaren staten. I uppdraget står att Svenska Spel ska tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet. En förutsättning för att kunna göra detta är att vi tillåts erbjuda de spel som dagens konsumenter efterfrågar. Därför har Svenska Spel även ansökt om tillstånd för bland annat nätcasino, spel på e-sport och fantasy leagues. Som ett modernt spelbolag måste vi hänga med vår tid, kunna ge svenska folket bra spelupplevelser.

Ikväll ser jag fram mot en annan typ av ”spelupplevelse”. Det var länge sedan så mycket stod på spel för herrlandslaget i fotboll. Jag antar att hela svenska folket kommer att sitta klistrade framför tv:n då Sverige tar sig an Italien i första playoff-matchen till VM.

Det räcker att kolla oddsen, så ser man vilken bragd det skulle vara om vi gick vidare. Men jag tror på bragder, jag tror på hjältar. Visst, jag inser att jag tänker med hjärtat för att jag vill så grymt mycket att Sverige ska gå till VM. Att köra med taket öppet på Friends tror jag inte hjälper. Norra Italien kan vara rätt kallt också, så jag är inte säker på att svenskt novemberväder biter tillräckligt.

Men jag vill tro att vi vinner! 1-0 ikväll och sedan 0-0 i returen på måndag.

Vem som blir matchens hjälte? Kolla in Emil Forsbergs snabba fötter, säger jag bara. Och så får vi lita på våra kraftpaket i försvarslinjen med ”Granen” i spetsen.

Framåt för svensk fotboll – nu tar vi dom!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

 

Vår bransch måste tåla att granskas

spelbranschen

Spelbolagen måste kunna erbjuda svenska folket de spel som dagens kunder förväntar sig, men konsumentskyddet ska komma i första hand. Det som framkom i måndagens Kalla fakta slår mot hela spelbranschens anseende.


I dag presenterar vi Svenska Spels delårsrapport för januari-september. Vår position är fortsatt stark och vi visar att vi kan kombinera tillväxt med ett starkt spelansvar. Nettospelintäkterna ökade tredje kvartal, försäljning via mobilen växer ca 50% och allt fler kunder väljer att frivilligt stänga av sig från spel när de märker att spelandet blivit problematiskt.

Rapporten presenteras dock i skuggan av Kalla Faktas granskning av delar av spelbranschen. I måndagens program visas hur en fiktiv kund ringer upp ett antal spelbolags kundtjänster. Trots att ”kunden” uppvisar tydliga tecken på spelproblem, är det endast ett av fem bolag som i samtalet med kunden försöker motverka ytterligare spelande. Kundtjänsternas sätt att agera väcker många frågor och programmet har fått stor medial uppmärksamhet.

Jag tänker inte recensera konkurrenter, vi kan bara konstatera att det som framkom i Kalla fakta bidrar till att ytterligare försämra spelbranschens redan dåliga anseende hos allmänheten. Det är ett problem som berör oss alla.

Som spelbolag och bransch ska vi tåla den här typen av granskningar. Svenska Spel har varit satt under lupp ett stort antal gånger och det har lett till att vi kunnat bottna i olika problematiska frågor. Inte sällan blir journalistiska granskningar ögonöppnare som resulterar i att brister i verksamheten åtgärdas. Ingen organisation är ofelbar, inte heller Svenska Spel.

Jag vet att det har blivit något av ett standardsvar att storföretag säger att de ska ”se över sina rutiner” vid olika avslöjanden, men ofta är det just detta som krävs. Det har brustit i något led, information har inte nått fram. Ibland krävs mer djupgående åtgärder. Utan en ständig strävan efter förbättring, så kommer inte spelbranschen att kunna förbättra sitt anseende. Jag är övertygad om att detta är något som medlemmarna i såväl Spelbranschens riksorganisation SPER som Branschorganisationen för Onlinespel BOS kan skriva under på.

Kalla Faktas granskning uppehåller sig helt kring nätkasino, en spelform som även Svenska Spel ansökt om att få anordna. Svenska Spel tror inte på förbud. Spelbolagen måste kunna erbjuda svenska folket de spel som dagens kunder förväntar sig och jag är helt övertygad om att det som spelbolag går att erbjuda nätkasino, även med högt ställda mål för spelansvaret. Som ett första steg säger vi nej till VIP-program och free-spins.

I efterdebatten till Kalla Fakta har flera personer lyft fram Svenska Spels Vegas som ett annat spel med förhöjd risk för spelberoende. Det är korrekt – Vegas är ett så kallat ”rött spel”. Och just av detta skäl, så marknadsför vi inte Vegas mot kund och kräver att alla spelare sätter obligatoriska gränser i såväl belopp som tid för att kunna spela.

I vårt remissvar till spelutredningen, så är riskklassificering av spel en av de saker vi trycker hårdast på. Licens för högriskspel bör villkoras med striktare spelansvarsåtgärder och marknadsföringsrestriktioner. Konsumentskyddet måste gå i första hand.

När jag ändå är inne på ämnet spelreklam: I veckan fastslog Högsta Förvaltningsdomstolen att svenska mediabolag inte kan sända eller visa spelreklam från spelbolag utan tillstånd att verka i Sverige. Jag har tidigare påtalat behovet av att främjandeförbudet respekteras fram tills dess att vi har en licensmarknad på plats. Min uppfattning i denna fråga står fast. Det är en självklarhet att gällande svensk lag ska följas fram till dess att ny spellagstiftning är på plats. Jag kommer med intresse att följa vilka effekterna blir av utslaget i Högsta Förvaltningsdomstolen.

LENNART KÄLL
vd Svenska Spel

 

Spelproblem hos idrottare ökar risken för läggmatcher

läggmatcher

Spelproblem bland idrottare kan öka risken för läggmatcher. Nya siffror som visar att över 10% av de manliga elitidrottarna har spelproblem är oroande på flera sätt. Nu intensifierar Svenska Spel sina utbildningsinsatser kring spelberoende och matchfixning.

Dagens Nyheter publicerade i helgen en artikel om hur killarna i innebandyns U19-landslag genomgick utbildning kring spelproblem och matchfixning. Artikeln beskriver träffande hur de unga killarna kommer in lite morgontrötta i sina träningsoveraller, men sedan vaknar till ordentligt av det de får höra. Så stort är spelmissbruket bland innebandyspelare, så många spelar på sina egna matcher osv.

Utbildningen hölls av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. Skälet till att vi håller de här gemensamma utbildningarna är att vi både från Svenska Spels och idrottens håll sett en trist koppling mellan elitidrottande och problemspelande. Det är helt enkelt fler manliga elitidrottare som hamnar i spelmissbruk jämfört med ”vanliga” män. Jonas Pettersson, f d innebandytränare och spelmissbrukare, numera ”spelfri” och socionom pekar i en intressant intervju på hur idrottare spelar för att få samma kickar som de får av sporten eller för att varva ner efter matcherna.

Detta bekräftades alldeles nyligen av en studie som gjordes av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. 11 procent av de manliga elitidrottare som svarade på enkäten faller inom kategorin ”problemspelare”. Det är en alarmerande siffra, när man jämför med svenska män generellt i åldersgruppen 18-40 år. Där visar ca 4 procent upp ett problematiskt spelbeteende.

Och inte nog med det. Spelproblem bland elitidrottare ökar också risken för läggmatcher och matchfixning. Den som dras med spelskulder blir en lättare måltavla för matchfixarna. Om du erbjuds att bli av med dina skulder ifall du ”tar” en utvisning eller släpper in ett billigt mål – kan du stå emot?

Jag har sagt det förut: Från Svenska Spels sida kommer vi att ytterligare stärka våra insatser för idrotten framöver. Men vi tvingar inte på någon en universallösning, utan lyssnar noga på hur förbunden själva vill lägga upp arbetet mot spelmissbruk och matchfixning. De vet bästa sättet att nå fram med budskap inom sin sport. Sedan är vår roll är att göra det möjligt för dem.

Idag finansierar vi till exempel Johan Claessons tjänst på Riksidrottsförbundet. Han är RF:s samordnare mot matchfixning och åker land och rike runt och berättar om hur det funkar, vilka riskerna är, hur man som lagkamrat kan se tecknen, vart man anmäler etc. För de enskilda idrottarna har vi tagit fram en webbaserad utbildning om spelansvar, särskilt utformad för idrottsrörelsen. Där trycker vi också på kopplingarna mellan spelproblem och matchfixning. Samtliga fotbollsspelare i Allsvenskan och Superettan har genomgått utbildningen under ledning av tidigare elitfotbollsspelaren Anders Wikström.

Nu fortsätter informationsarbetet. Förutom fotbollen och innebandy, så är hockeyn, handbollen och bandyn antingen redan igång eller ligger i startgroparna. Från Svenska Spels håll vill vi säkra att alla elitidrottare är medvetna om riskerna och problematiken.

Vår erfarenhet från utbildningstillfällena är att det är en rejäl ögonöppnare för idrottsmännen. Dagens Nyheters artikel uttrycker på ett bra sätt hur tryckt stämning det blir bland de unga innebandykillarna då de får veta hur utbrett det är med att spelare satsar pengar på sin egen match. Det är ett regelbrott som kan ge avstängning i upp till 10 år och med andra ord sätta stopp för karriären.

Man ska självklart inte vara naiv. På Svenska Spel vet vi att information och utbildningar inte kommer att lösa allt – men det är en start. Och det behövs.

Sedan har vi spelbolag ett stort ansvar i att ge varje spelare möjlighet att ha bra koll på sitt spelande och inte erbjuda ett spelutbud som är lätt att manipulera (som t ex spel på rött kort i fotboll eller slashing i ishockey).

Där tror och hoppas jag att vi inom spelbranschen kan bli ännu bättre. Och det gäller också att vi spelbolag är lyhörda för vad idrotten önskar och inte önskar. Vi är ömsesidigt beroende av varandra – det är en relation värd att vårda. För vår egen skull, för spelarnas skull, för idrottens skull.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

 

”Alla är olika” gör mig varm i hjärtat

Lennart Käll - Hållbarhet handlar om att vi hjälps åt att bygga det samhälle vi vill ha

Svenska Spels VD Lennart Käll: ”Hållbarhet handlar om att vi hjälps åt att bygga det samhälle vi vill ha i fortsättningen. Svenska Spel är och vill vara en del av det, det är därför vi engagerar oss i många långsiktiga projekt. ‘Alla är olika – olika är bra’ är ett av de projekt där jag är glad och stolt över att vi kan vara med och bidra.”

 

Hållbarhet är ett ord man ofta ser, så ofta att man inte alltid reflekterar över vad det betyder. För mig är det en synonym för långsiktighet, den goda långsiktigheten.

Hållbarhet är att långsiktigt ta ansvar. För miljön, för samhället, för andra människor. Det är ingen slump att Svenska Spel är involverade i många långsiktiga projekt. Vi har varit hela svenska folkets spelbolag ända sedan sent 1800-tal – det ställer krav på oss att ta ansvar för det samhälle vi verkar i, nu som då.

Häromveckan delade vi tillsammans med ICA och Svenska Fotbollförbundet ut 2 miljoner kronor till 50 fotbollsföreningar som sökt medel från projektet ”Alla är olika – olika är bra”. Under den parollen kan föreningar få bidrag till olika aktiviteter och satsningar som skapar samhällsnytta. Bland de som sökte och fick medel, så hittar man många helt fantastiska insatser! De här föreningarna visar att fotbollen kan vara en naturlig samlingsplats för alla, oavsett förutsättningar. Det går i linje med hur Svenska Spel vill att idrotten ska vara: Öppen, inkluderande och omfamnande.

Ta Mjällby AIF, som kombinerar fotboll med språkskola, Hovås Billdal IF som utbildar särskilda juniorcoacher eller Kultur- och sportföreningen PRESPA som kör öppen avgiftsfri fotbollsskola för barn i förskoleåldern. Eller varför inte Östers IF, som satsat på fotboll för barn och ungdomar med funktionsvariationer? IFK Vaxholm kör med organiserad spontanfotboll medan Stockholms Futsal Club erbjuder drop-in-futsal för de som vill testa. IFK Uppsala gör en särskild satsning på integration via flickfotboll. Det finns så många initiativ här som gör mig alldeles varm i hjärtat!

Och då är vi tillbaka där jag inledde den här bloggposten: Det handlar om långsiktighet! Att vi hjälps åt att bygga det samhälle vi vill ha i fortsättningen. Svenska Spel är och vill vara en del av det, en del av samhällets hållbarhet. Jag är glad och stolt över att vi kan vara med och bidra.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Spelakademin 2017 – Let’s come together!

För tjugosjätte året i rad är det dags för Spelakademin i Visby. Det här är det enskilda tillfälle på året där hela den svenska spelbranschen och ett stort antal av branschens intressenter möts. Här träffas de spelbolag som redan har tillstånd att verka i Sverige och de bolag som väntas få det i och med det kommande licenssystemet.

Sedan vi möttes här ifjol har något omvälvande skett! När Håkan Hallstedt presenterade sin spelutredning i våras, så blev det klart för alla i branschen att den efterlängtade licensmarknaden verkligen kommer att bli av nu. Både de första kommentarerna kring spelutredningen och remissvaren som duggat in under sommaren visar tydligt att spelbolagen i stort sett är nöjda med de föreslagna villkoren och vill bli en del av detta system. Därför är temat för årets Spelakademin ”Sveriges nya spelmarknad – Let’s come together”.

Spelbolagen kommer även i fortsättningen att vara konkurrenter – men också branschkollegor som har att följa samma villkor. Jag ser fram emot att kunna samarbeta över bolagsgränserna i frågor där våra gemensamma intressen sammanfaller. Ingen kan svensk spelmarknad bättre än de som träffas i Visby under torsdagen och fredagen – så låt oss dra nytta av varandras kunskaper!

Under Spelakademin i år kommer vi bland annat att titta på läget för några andra europeiska licensmarknader, analysera remissvaren, fundera på hur man framtidssäkrar spelansvaret. Vi kommer även att diskutera hur spelbranschens anseende kan förbättras, en fråga som verkligen varit högaktuell de senaste dagarna.

Vi måste öppet kunna föra diskussioner kring hur vår bransch uppfattas och vad vi rent praktiskt behöver göra för att spelbranschen ska upplevas schysst och ansvarstagande. Finn det delar av våra verksamheter som vi själva inte riktigt känner går att försvara, så hjälper det inte med ord. Då måste man gå till handling och rätta till felet.

Branschens dåliga anseende kan inte lösas av ett enskilt spelbolag – vi måste lösa det ihop. Visst kommer vi även i fortsättningen att ha olika åsikter i vissa frågor. Då är det viktigt att de åsikterna kommer fram och att vi kan diskutera dem sakligt utifrån ett konsument- och ansvarsperspektiv. Men vi måste jobba tillsammans för att Sverige ska få en riktigt bra och hållbar spelmarknad. Let’s come together.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel