Hållbarhet är mer än sophantering!

Vad är hållbarhet? En del vet precis vad det handlar om, för andra är det bara ett ord man hört andra prata om. När man ställer frågan om vad hållbarhet är får man ibland reaktioner som ”det handlar om miljö, typ sortering och så”.

Hållbarhet, att vara hållbara, hållbart företagande, hållbar utveckling, kärt barn har många namn. Det är ett ämne som väcker känslor, många tycker och tänker, har frågor och visar stort intresse.

För Svenska Spel är hållbarhet av största vikt. Vi har ett samhällsuppdrag från vår ägare, staten, att erbjuda attraktiva spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill ha hållbara kunder och en hållbar affär där människor inte fastnar i spelmissbruk. Spelansvaret är därför vår allra viktigaste hållbarhetsfråga. Svenska Spel har ett gediget spelansvar, bland det bästa i världen.

Men räcker det?

Utöver spelansvaret säger ägarpolicyn:

” I syfte att främja en långsiktigt hållbar värdetillväxt i bolagen med statligt ägande  integreras hållbart företagande i bolagsstyrningen. Det innebär att bolagen ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende”

Vad innebär det att vara hållbara då?

Att vara hållbara handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.

Hållbarheten gäller tre olika dimensioner:

  • Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
  • Miljömässig hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att motverka fattigdom, och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, dvs en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Forskning om ekonomisk hållbarhet kan handla om nationalekonomisk forskning om socioekonomisk utveckling, om hållbar produktion och konsumtion samt hur de finansiella systemen kan bidra till ett hållbart samhälle.

Utöver spelansvaret har staten definierat sju hållbarhetsområden som Svenska Spel arbetar med: 

  • Affärsetik
  • Anti-korruption
  • Mångfald
  • Jämställdhet
  • Arbetsvillkor
  • Mänskliga rättigheter
  • Miljö

Under vart och ett av dessa områden finns självklart en stor mängd olika aktiviteter och de flesta som arbetar inom koncernen bidrar genom sitt arbete till ett eller flera av dessa områden. Kanske helt utan att ens ha reflekterat över det?

Att arbeta med hållbarhet är ett stort arbete, svårt ibland, omfattande, långsiktigt… och väldigt roligt!

Mycket är gjort och otroligt mycket återstår. Vi säger ibland att vi jobbar för att göra världen lite bättre. Ett sådant arbete blir ju aldrig färdigt. Tvärtom finns det inga gränser för vad vi kan göra eller hur bra vi kan bli…

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *