Policy för Svenska Spels personuppgiftsbehandling

AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812, tillhandahåller denna utvecklingsblogg för att du som användare ska kunna tycka till och dela med dig av dina synpunkter på vårt nästa svenskaspel.se.

För att göra ett inlägg i denna blogg behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Ditt inlägg tillsammans med ditt namn kommer att bli tillgängligt för andra besökare i denna blogg. Din e-postadress kommer dock aldrig att visas.

Svenska Spel kommer att spara och behandla ditt namn, din e-postadress och dina inlägg i syfte att kunna kontakta dig för att diskutera den återkoppling du lämnat och för att vi ska kunna ta med oss dina synpunkter och förslag i vårt utvecklingsarbete. Endast Svenska Spelkoncernen kommer att behandla dina personuppgifter för detta ändamål och vi kommer inte att lämna ut uppgifterna utanför Svenska Spelkoncernen utom när behandling av personuppgifter sker för Svenska Spels räkning (genom ett s.k. personuppgiftbiträde).

Personuppgifterna behandlas inte för längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I detta fall innebär det att Svenska Spel kommer att gallra dina personuppgifter senast sex (6) månader efter det att du gjort ett inlägg.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, få information om Svenska Spels behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter. Skriftlig begäran om information eller rättelse ska sändas till Svenska Spel, Kundservice, 621 80 Visby.

Genom att göra ett inlägg i denna utvecklingsblogg samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på det sätt som framgår av denna policy.