Regler för inlägg

AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812, tillhandahåller denna blogg för att du som användare ska kunna tycka till och dela med dig av dina synpunkter på vårt nästa svenskaspel.se.

För att göra ett inlägg i denna blogg behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Ditt inlägg tillsammans med ditt namn kommer att bli tillgängligt för andra besökare i denna blogg. Din e-postadress kommer dock aldrig att visas för andra besökare.

Denna blogg lyder under lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Detta innebär att du som användare måste iaktta särskilda regler för att göra inlägg på denna blogg.

Som användare ansvarar du själv för ditt inlägg och att det är förenligt med de regler som framgår i denna policy. Följande typer av inlägg är inte tillåtna och kommer att tas bort från tjänsten:

   • Meddelanden som kan utgöra uppvigling;
   • Hets mot folkgrupp och andra rasistiska inlägg;
   • Barnpornografi;
   • Olaga våldsskildring;
   • Andra kränkande eller nedlåtande kommentarer;
   • Meddelanden som till sitt innehåll kan utgöra intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet.

Svenska Spel är skyldiga enligt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor att granska inläggen och förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som bryter mot dessa regler.

Som användare godkänner du även att du överlåter samtliga eventuella immateriella rättigheter som kan ingå i ditt meddelande, såsom exempelvis utvecklingsidéer och förslag på hur vi kan förbättra svenskaspel.se, till Svenska Spel.

Genom att göra ett inlägg på denna blogg accepterar du och godkänner ovanstående regler för det innehåll du publicerar.

Läs även Svenska Spels policy för personuppgiftsbehandling här »