Inlägg

Svenska Spel på Almedalen: Mer spännande än någonsin

Jag tror aldrig att ”vår” dag på Almedalen känts mer spännande än i år! Skälet är att vi nu i stort sett vet vad spelmarknaden står inför – tidigare har vi bara kunnat spekulera kring ett kommande licenssystem. De olika spelbolagen har bevakat sina intressen och diskussionerna har lätt blivit hypotetiska.

Med Håkan Hallstedts ytterst gedigna spelutredning på bordet, så vet nu spelbranschen och dess intressenter på ett ungefär vad som gäller. Det gör att vi på årets Almedalen kan diskutera den nära förestående framtiden och de frågor som ännu känns olösta. Det är frågor där olika intressenter också har skilda uppfattningar, vilket bäddar för en bra spänst på årets seminarier! Vi har dessutom lyckats få till paneler som kommer att ge ett riktigt brett spektrum på varje fråga.

Ta bara detta med hur spelbolagen ska bedriva ansvarsfull självreglering på den kommande licensmarknaden. Var drar vi gränsen mellan konsumentens eget ansvar och vårt ansvar för konsumenten? Exakt var går den punkt där man kan säga att ett spelbolag verkligen tar tillräckligt ansvar för sina kunder?

Kl. 10:00 håller vi seminarium kring denna fråga.  Här deltar Alejandro Firpo, statssekreterare, Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens riksorganisation (SPER), Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS), Henrik Armus, ordförande för Spelberoendes riksförbund, Per Hultengård, chefsjurist på Tidningsutgivarna med flera.

Runt lunch (11:30) pratar vi om idrottens finansiering. Frågan är minst sagt högaktuell. Så sent som förra veckan bröt det engelska fotbollsförbundet sitt samarbete med alla spelbolag för att man menar att de inte tar spelmissbruket på allvar. Hur vill vi se den svenska idrottsponsringen? Idag sponsrar Svenska Spel svensk idrott med över 330 miljoner kronor per år. Hur blir det på en licensmarknad? Vilka klubbar, ligor och förbund blir vinnare och förlorare? Och hur går det för långsiktigheten, talangutvecklingen, bredd- och ungdomsidrotten om russinen plockas ur sponsringskakan?

I denna panel deltar Svenska Spels ordförande Erik Strand, handbollsstjärnan Linnéa Claeson, statssekreteraren Agneta Karlsson, sportkrönikören Olof Lundh, Karl-Erik Nilsson, förbundsordförande Svenska Fotbollförbundet, Linda Wijkström, generalsekreterare Elitfotboll Dam, Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet med flera. Räkna med en intressant debatt!

Efter lunch – kl 13:00 – tittar vi på en helt annan aspekt: jobben inom spelbranschen. På en licensmarknad har nu flera stora utlandsregistrerade spelbolag med svenska ägarintressen möjlighet att ”flytta hem” delar av sin verksamhet. Kommer de att göra detta? Redan tidigare är Sverige en stormakt inom dataspel. Skulle vi kunna bli ledande även på design och programmering av spel om pengar? Var hamnar de nya jobben och var finns de eventuella flaskhalsarna?

Här får vi intressanta inblickar från dataspelsbranschen av deras talesman Per Strömbäck, och i panelen sitter Svenska Spels IT-chef Jörgen Olofsson, Pia Rosin, VP Corporate Communications på Betsson, Hanna Pettersson, medgrundare Tjejer Kodar, Magnus Berglund, krönikör på The Gambler Magazine, Maria Furenmo, HR-direktör på Svenska Spel med flera.

Jag tycker egentligen att programmet och paneldeltagarna talar för sig själv. Är man det minsta intresserad av spelbranschen, av idrott, av beroendeproblematik eller av hur Sverige kan skapa nya kvalificerade jobb så tillbringar man almedalsmåndagen hos oss på Joda Bars innergård. Välkomna!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Väl mött i Borås och Visby

almedalen

”Riktigt än är det inte dags för semestervila! Nu laddar vi på Svenska Spel för två spännande event: SM-veckan i Borås och Almedalsveckan i Visby.”

Snart stundar en skön, välbehövlig ledighet – men riktigt ännu kan vi inte vila. På Svenska Spel ser vi nu fram mot två viktiga event.

I morgon, fredag, inleds SM-veckan i Borås, där Svenska Spel självklart kommer att ha en stark närvaro. Temat för våra aktiviteter där är Framåt för fler i rörelse! I vår speciella rörelsebana får man jobba med hela kroppen och kanske utmana en eller annan Elfsborgsspelare. Det kommer att vara lättsamt och jag förutspår många skratt kring rörelsebanan, men det finns ett allvar bakom varför vi tagit fram just denna aktivitet.

Våra ungdomar blir alltmer stillasittande. Läkarkåren är ense om att unga bör ägna minst en timme om dagen åt pulshöjande motion för att få positiva hälsoeffekter. Och då pratar vi inte hård träning, utan det kan vara enkel rastlek eller att cykla till och från skolan. Men en rapport från Centrum för idrottsforskning i våras visar att bara drygt var femte flicka (22%) och mindre än hälften av pojkarna (44%) når upp till den nivån. I gymnasieåldern tillbringar 80% av ungdomarna sin tid stillasittande. Det är klart att det påverkar hälsan till slut.

I samarbete med Riksidrottsförbundet mångmiljonsatsar nu Svenska Spel på projektet ”Framåt för fler i rörelse”. En bärande del är Framåtfonden, en fond där alla RF-anslutna idrottsförbund kan söka medel för att på föreningsnivå få fler människor i rörelse – barn, ungdomar, vuxna och pensionärer!

Jag tror inte att det behöver vara så komplicerat – kroppen vill ju röra på sig, det är vårt naturliga tillstånd. Det gäller bara att göra tröskeln låg, att göra det lustfyllt. Vem minns inte förra sommarens trend med Pokémon Go, som fick barn att glatt traska många kilometer utan en tanke på att det skulle vara jobbigt? Det är klart att det går att få Sverige i rörelse!

Och på söndag drar Almedalen igång. Svenska Spels dag är, som alltid, måndag. Då blir det tre späckade seminarier på Jodas innergård med oerhört spännande gäster under ledning av moderatorn Alexandra Pascalidou.

10.00 – 11.00 Hållbarhet på spelmarknaden – konsumentansvar eller ansvar för konsumenten?
På den omreglerade spelmarknaden förväntas spelbolagen ta stort eget ansvar. Vad innebär detta?
I panelen bland andra Alejandro Firpo, statssekreterare, Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens riksorganisation (SPER), Gustaf Hoffstedt, generalsekretarare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) och Henrik Armus, ordförande för Spelberoendes riksförbund.

Klockan 11.30 – 12.30 Idrottens finansiering & matchfixning – vem sponsrar Lisa och Muhammed, 12 år?
Sponsring är en helt avgörande del av idrottens finansiering i Sverige. Hur går det för bredd- och ungdomsidrotten om russinen plockas ur sponsringskakan på en omreglerad spelmarknad?
I panelen bland andra Agneta Karlsson, statssekreterare, Karl-Erik Nilsson, förbundsordförande Svenska Fotbollförbundet, Linnéa Claesson, handbollsstjärna, Olof Lundh, sportkrönikör, Erik Strand, ordförande Svenska Spel, Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och Dan Persson, krönikör Idrottens affärer.

Klockan 13.00 – 14.00 Jobbperspektivet – är spelbranschen en framtida jobbmotor?
Om omregleringen av spelmarknaden skapar tillväxt för branschen – var hamnar jobben? Kan Sverige bli ledande på design och programmering av spel?
I panelen bland andra Maria Furenmo, HR-direktör Svenska Spel, Hanna Pettersson, medgrundare Tjejer kodar, Pia Rosin VP corporate communications Betsson, Magnus Berglund, krönikör The Gambler Magazine och Jakob Berglund Rogert, studierektor på Institutionen för Speldesign på Uppsala universitet.

Dessutom upplåter vi plats åt Brit Stakstons härliga ”pratshow” Godmorgon Almedalen och ett lokalt behjärtansvärt initiativ: Gotlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna håller seminarium kring hur man kan skapa hållbara evenemang.

Väl mött i Borås och Visby!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Att göra sig attraktiv för tech-branschen

medarbetare

Medarbetarbilder från Svenska Spels instagramkonto @viarsvenskaspel. Hur ser det ut framöver – kommer Svenska Spel och den övriga spelbranschen att lyckas attrahera de nya talangerna? Maria Furenmo, Svenska Spels HR-direktör, är förhoppningsfull.


Det är juni 2017 och viktigare än någonsin att attrahera rätt kompetens och attityd. Spelbranschen är mitt i en häftig förändring där ingen av oss arbetsgivare vet exakt vad som kommer att hända. Spännande tycker många, lite osäkert tycker några. Men några saker vet vi.

Vi vet att kartan håller på att ritas om och att Svenska Spel kommer att bli konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än tidigare. Den nya spelmarknaden kommer att öppna fler dörrar till nya spännande jobb, framför allt inom tech-branschen. Där är vi ett av flera bolag som har siktet inställt på att vara den mest attraktiva arbetsgivaren.

Vi vet att konkurrensen om medarbetarna generellt är större idag än den var för 10-15 år sedan. Målgrupper ur de yngre generationerna är ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden än tidigare generationer varit – idag finns det fler arbetsgivare än potentiella medarbetare.

Vi vet också att yngre generationer som träder in på arbetsmarknaden ställer andra krav på sin arbetsgivare idag. Det ska vara goda möjligheter till professionell utveckling, företaget ska präglas av en ”nu kör vi”-attityd och innovationsanda, det ska ges förutsättningar att ta hand om sin hälsa och sist men inte minst stor valfrihet och självledarskap.

Framtida medarbetare har ytterligare en sak på sin önskelista: man vill arbeta för en arbetsgivare med ett meningsfullt syfte och som tar stort ansvar ur ett hållbarhetsperspektiv. Studier visar att dessa frågor till och med ligger högre upp på listan än hög lön och bonussystem. Det här tror vi ger Svenska Spel en fördel. Vårt spelansvar i kombination med upplevelse och spänning inom spelutveckling blir vår unika differentiering i kampen om medarbetare inom spelbranschen.

I kampen om medarbetarna blir varumärkeslöftet viktigt, att man särskiljer sig från sina konkurrenter på ett sätt som känns lockande. Man måste tydligt visa att man är ärlig och kan hålla varumärkeslöftet.

Man kan förstås spekulera i hur en framtida arbetsmarknad inom spelbranschen kommer att se ut i tider av förändring där medarbetarna sitter på trumfkortet. Men vi vet att vi ligger bra till.

MARIA FURENMO
HR-direktör, Svenska Spel

Är spelbranschen en framtida jobbmotor? Svenska Spel arrangerar ett seminarium på detta tema i Almedalen måndag den 3 juli kl 13:00.
Plats: Innegården på Joda Bar i Visby hamn

I panelen bland andra:

Per Strömbäck, talesperson för dataspelsbranschen
Pia Rosin, VP Corporate Communications på Betsson
Magnus Berglund, krönikör på The Gambler Magazine
Hanna Pettersson, medgrundare Technigo och Tjejer kodar
Jakob Berglund Rogert, studierektor, Institutionen för speldesign, Uppsala Universitet

Äntligen får matchfixning sitt straff

läktare

Äntligen en fällande dom för de som hotar, utpressar och mutar spelare till att inte göra sitt jobb på plan! Men tyvärr saknas fortfarande lagstiftning för att komma åt mycket av fusket. Vissa spelbolag ger dessutom småfifflarna exakt de förutsättningar som behövs.

Sex åtalade fälls för matchfixning. Två av de involverade döms till fängelse. Det är en mycket glädjande dom som idag har avkunnats i Hovrätten över Skåne och Blekinge. De som har utpressat, hotat, mutat och tvingat spelare till att inte göra sitt bästa på fotbollsplanen får sitt straff. De som tagit emot mutor har fått villkorlig dom.

Svenska Spels seminarium kring matchfixning i Almedalen 4 juli kl. 11:00, så medverkar bland andra Lars Åkerman, ordförande i Kristianstad FC. Det var hans klubb som drabbades av fuskarnas och utpressarnas verksamhet och det blir intressant att få hans kommentarer kring fallet och den nu fällande domen.

Men i och med detta domslut är problemet tyvärr långtifrån ur världen. Kampen mot matchfixning har tvärtom bara börjat!

I just detta fall fanns en tydlig hotbild mot vissa spelare som åklagaren kunde ta fasta på. I de fall där hotbild saknas är det mycket svårt att komma åt fuskarna med nuvarande lagstiftning. I vissa fall ser man det inte ens som meningsfullt att inleda förundersökning, trots att indicierna är starka.

En typ av matchfixare som är särskilt svåra att komma åt är de som Brottsförebyggande rådet kallar för ”solofixare”, enskilda personer som på egen hand kan påverka ett matchutfall för att tjäna pengar på det.

Som BRÅ skriver i sin rapport om matchfixning”Förutsättningen för denna typ/- – -/är att det finns vadslagning om matchhändelser som någorlunda enkelt kan påverkas av en enskild idrottare, ledare eller funktionär. I första hand handlar det om enskilda matchhändelser såsom hörnor eller kort i en fotbollsmatch./—/Allt som krävs i dessa fall är att solofixaren kan satsa pengar på den påverkbara aspekten av matchen. Den typ av fusk som solofixaren kan ägna sig åt är svårt att belägga, bland annat eftersom det typiskt sett inte ger stora avtryck varken på spelmarknaden eller på själva matchen.

Tyvärr finns det gott om spelbolag som erbjuder just de förutsättningar som dessa fuskare behöver.
För idrottens, publikens och spelbolagens kunders skull är det bara att beklaga.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Idrott underlättar integration – men får alla vara med?

Almedalen integration

Idrott och föreningsliv underlättar integrationen. På måndag i Almedalen håller vi seminarium om detta, men diskuterar samtidigt en mer komplex fråga: Får alla vara med?

Jag ser fram emot årets Almedalsvecka, som drar igång om bara några dagar! Av tradition är måndagen Svenska Spels dag. Jag hoppas att många av de som befinner sig i Visby den 4 juli har lust att titta förbi oss på Joda Kök & Bar nere i hamnen. 

Vi arrangerar två seminarier under dagen. Kl 14:00 tar vi upp ett högaktuellt ämne. Vi vet redan att idrott kan vara en utmärkt väg till integration. På seminariet diskuterar vi detta, men även en mer komplex fråga: Får alla vara med?

Hur väl vi lyckas med integrationen av de människor som kommer till Sverige är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Där har föreningsidrotten möjlighet att spela en betydande roll. Jag blir varm ända in i hjärtat när jag läser om de insatser som enskilda idrottsklubbar och -förbund stått för i samband med det senaste årets tillströmning av flyktingar och ensamkommande barn.

Svenska Spels samarbete med svensk idrott går tillbaka ända till 1934, då föregångaren Tipstjänst bildades. Därför är det naturligt att vi engagerar oss i samhällsfrågor där vi ser att idrotten kan göra skillnad. Vi sitter inte inne med några färdiga lösningar, utan försöker lära oss av personer som av erfarenhet vet vad som fungerar bäst.

Det vi i dagsläget kan göra är att ge en hjälpande hand till goda initiativ. Ett exempel är fotbollens projekt Alla är olika – olika är bra. Där har Svenska Spel och ICA hjälpt Svenska Fotbollförbundat att säkra så att fotbollsklubbar kan söka stöd för att utveckla verksamheten inom mångfald, integration eller jämställdhet. Ett annat är ishockeyns projekt Hockeyakademin. Där kommer man snart att skicka ut 310 000 brev på sju olika språk för att få fler killar och tjejer med utländsk bakgrund att prova på ishockey.

Men för att lyckas långsiktigt med integration genom idrotten, så räcker det inte bara med enskilda projekt. Vi måste även diskutera de större strukturerna.

Varför är tjejer med utländsk bakgrund mindre föreningsaktiva än killarna? Vad beror skillnaderna mellan olika idrotter på?

Vad kan vi göra för att utjämna dessa skillnader och underlätta allas förutsättningar att bli delaktiga i idrottssverige?

En som tittar på dessa frågor är Johan R Norberg, utredare på Centrum för idrottsforskning. Han leder ett projekt på Malmö högskola där man tillsammans med Skåneidrotten utvecklar metoder för idrottsföreningar att med framgång möta nyanlända. Johan deltar på vårt seminarium, liksom bland andra Pelle Fosshaug, förbundskapten för Somalia bandy och Linda Wijkström, generalsekretare på Elitfotboll Dam. Jag tror på många intressanta insikter.

Integrationsfrågorna blir allt viktigare i diskussionerna med de förbund vi sponsrar. Vi har ett gemensamt intresse av dessa frågor. Som landets största idrottssponsor kan och ska Svenska Spel vara med och driva utvecklingen i rätt riktning.

Det här är ett arbete som bara har börjat.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Låt inte matchfixarna sopa undan bevisen

fällning

”Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna sko sig på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel. I förlängningen handlar det om sportens trovärdighet. Matchfixning är också tätt kopplat till utpressning och rena hot.”

Svenska Spel stoppade under helgen spel på två fotbollsmatcher, Assyriska-Gais och BW90-Nybro, på grund av avvikande spelmönster som behövde utredas närmare. I fallet Assyriska-Gais kom analysen fram till att allt var i sin ordning. I fallet BW90-Nybro kom vi fram till att det inte fanns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret. Därför tar vi nu fallet vidare till polisen.

Om detta har det skrivits en del i både lokal- och riksmedia. Låt mig göra en sak klart från början: Att stänga spel är inte något som vi gör lättvindigt. Arbetet mot matchfixning handlar alltid i första hand om att skydda våra kunder. De som spelar hos oss måste kunna lita på att matcherna vi erbjuder är fria från all manipulation. Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna ”sko sig” på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel.

Men jobbet mot matchfixning har ytterligare en dimension. Det handlar om hela sportens trovärdighet – vi måste kunna lita på det vi ser. Jag tror att det är därför som klubbrepresentanter så lätt intar försvarsposition när Svenska Spel stänger spel på en match där deras klubb är inblandad. De känner sig utpekade, ifrågasätter och kräver bevis från vårt håll. Jag kan självklart sätta mig in i klubbrepresentanternas frustration, men ber dem att tänka ett steg till.

Svenska Spel försöker vara så transparenta som det går, men under pågående utredning saknar vi möjlighet att lägga alla korten på bordet. Om utredningen skulle komma fram till att det inte finns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret, så kan det utmynna i en polisanmälan. Då gäller det att inga detaljer har läckt ut på förhand som kan hjälpa de misstänkta matchfixarna att sopa undan bevisen och därmed försvårar polisens arbete.

Idrottsklubbarna bör vara lika intresserade som vi av att all eventuell matchfixning utreds. Det är ingen harmlös företeelse, om någon nu till äventyrs fortfarande skulle tro det. I en rapport från ifjol konstaterade Brottsförebyggande rådet BRÅ att matchfixning är tätt kopplad till utpressning, hot och i extremfall även våld. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är bara en av dem som betraktar matchfixning som ett av de största hoten mot idrotten idag. Tillsammans med RF, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnade Svenska Spel tidigare i veckan över ett antal förslag till den pågående spelutredningen. De handlar om hur man kan försvåra för kriminella som hotar eller mutar idrottare och hur vi som spelbolag kan anpassa utbudet så det är svårt att manipulera.

Riksidrottsförbundet är för övrigt representerat på vårt Almedalsseminarium om matchfixning den 4 juli genom sin generalsekreterare Stefan Bergh. I panelen sitter även Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption och Gunilla Carlsson, ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen – men också fotbollsdomaren Louise Grabo och Lars Åkerman som är ordförande i Kristianstads FC. Jag ser fram emot en mycket intressant diskussion och hälsar alla som vill välkomna till seminariet på Joda Bar kl 11.00.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel