Inlägg

”Alla är olika” gör mig varm i hjärtat

Lennart Käll - Hållbarhet handlar om att vi hjälps åt att bygga det samhälle vi vill ha

Svenska Spels VD Lennart Käll: ”Hållbarhet handlar om att vi hjälps åt att bygga det samhälle vi vill ha i fortsättningen. Svenska Spel är och vill vara en del av det, det är därför vi engagerar oss i många långsiktiga projekt. ‘Alla är olika – olika är bra’ är ett av de projekt där jag är glad och stolt över att vi kan vara med och bidra.”

 

Hållbarhet är ett ord man ofta ser, så ofta att man inte alltid reflekterar över vad det betyder. För mig är det en synonym för långsiktighet, den goda långsiktigheten.

Hållbarhet är att långsiktigt ta ansvar. För miljön, för samhället, för andra människor. Det är ingen slump att Svenska Spel är involverade i många långsiktiga projekt. Vi har varit hela svenska folkets spelbolag ända sedan sent 1800-tal – det ställer krav på oss att ta ansvar för det samhälle vi verkar i, nu som då.

Häromveckan delade vi tillsammans med ICA och Svenska Fotbollförbundet ut 2 miljoner kronor till 50 fotbollsföreningar som sökt medel från projektet ”Alla är olika – olika är bra”. Under den parollen kan föreningar få bidrag till olika aktiviteter och satsningar som skapar samhällsnytta. Bland de som sökte och fick medel, så hittar man många helt fantastiska insatser! De här föreningarna visar att fotbollen kan vara en naturlig samlingsplats för alla, oavsett förutsättningar. Det går i linje med hur Svenska Spel vill att idrotten ska vara: Öppen, inkluderande och omfamnande.

Ta Mjällby AIF, som kombinerar fotboll med språkskola, Hovås Billdal IF som utbildar särskilda juniorcoacher eller Kultur- och sportföreningen PRESPA som kör öppen avgiftsfri fotbollsskola för barn i förskoleåldern. Eller varför inte Östers IF, som satsat på fotboll för barn och ungdomar med funktionsvariationer? IFK Vaxholm kör med organiserad spontanfotboll medan Stockholms Futsal Club erbjuder drop-in-futsal för de som vill testa. IFK Uppsala gör en särskild satsning på integration via flickfotboll. Det finns så många initiativ här som gör mig alldeles varm i hjärtat!

Och då är vi tillbaka där jag inledde den här bloggposten: Det handlar om långsiktighet! Att vi hjälps åt att bygga det samhälle vi vill ha i fortsättningen. Svenska Spel är och vill vara en del av det, en del av samhällets hållbarhet. Jag är glad och stolt över att vi kan vara med och bidra.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Svenska Spels hållbarhetschef: Kommer spelansvar att få kosta?

spelansvar kostar

Zenita Strandänger, hållbarhetschef på Svenska Spel: ”Det blir bättre för problemspelarna på en licensmarknad endast om spelbolagen agerar etiskt och inte försöker hitta luckor och kryphål. Vi vet att spelansvar kostar, exempelvis kan det handla om att behöva välja bort bonus- och VIP-program. Kommer spelbolagen att prioritera etiken framför intäkterna?”

Vi har alla längtat efter att det ska bli ordning och reda på spelmarknaden. Frågan är – kommer det att bli det nu? Efter att spelutredningen har presenterats säger alla aktörer att de är nöjda, och då blir jag och fler med mig lätt misstänksamma: Kan det verkligen vara så bra?

Enligt mig blir det totala konsumentskyddet bättre endast om bolagen som får licens agerar etiskt och inte försöker hitta luckor och kryphål. Vi vet att spelansvar kostar, exempelvis kan det handla om att behöva välja bort bonus- och VIP-program. Kommer dessa bolag att anpassa sig och och prioritera etiken framför intäkterna?
Ni som läser detta har säkerligen hört radiodokumentären Casinomiljarderna. Annars: Gör det!

Spelarna kommer troligen att uppleva ökad trygghet till följd av att ett flertal spel kommer att erbjudas i reglerad form. Spelbolagen kommer att behöva ta hand om såväl stora som små utmaningar och alla kommer att ha att göra. Svenska Spels nuvarande nivå av spelansvar går visserligen generellt längre än vad som föreslås av spelutredningen, men även vi kommer att behöva göra en del anpassningar.

Jag är nöjd att både obligatorisk budget och omsorgsplikt om spelarna finns med i spelutredarens förslag. Obligatorisk budget på onlinespel har vi haft sedan 2008 och det är något som vi sett har en effekt. Det tvingar kunderna att tänka till: Hur mycket har jag egentligen råd att spela för? Hur mycket vill jag maximalt spela för?

I den bästa av världar skulle jag önska att kunden kunde sätta en totalbudget för allt spelande i Sverige – då kan vi verkligen prata om helhet för konsumentskyddet! – men jag förstår utmaningarna med att få till det. Spelmarknaden kanske blir mogen att ta itu med det om några år.

När det gäller omsorgsplikten, så kommer vi nu att få kontakta de kunder som uppvisar risk eller problem med sitt spelande. Det gör mig glad. Tidigare har vi varit förhindrade att göra det, då det stridit mot Datainspektionens krav på integritetsskydd.

I Norge kontaktar Norsk Tipping redan sina kunder med framgång och hittills har man sett både en god effekt och att kunden uppskattar omtanken. I framtiden kan detta innebära bättre individanpassat spelansvar – men vi får se upp så det inte används i fel syfte!

I mina och mina kollegors möten med spelberoendeföreningar runt om i landet hör vi tyvärr fortfarande om fall där personer som stängt av sig eller uppvisat indikationer på problemspel blir kontaktade av spelbolagen med erbjudanden om extra bonus eller andra lockbeten för att få dem att spela igen. De ska självklart bara erbjudas hjälp och vägledning till att få bukt med sina problem!

Det jag särskilt saknar i spelutredningen är ett par åtgärder som vi vet har effekt på problemspelarna:  ett tak för återbetalningsprocenten per produktkategori, ett bonusförbud – eller åtminstone ett bonustak – och begränsningar i spelbolagens VIP-program.  När konsultföretaget Ramböll gjorde en oberende effektmätning av spelansvarsåtgärder, så visade det sig att det var just risk- och problemspelare som var mest intresserade av bonusar.

Det finns heller inga förslag på restriktioner kring marknadsföring av spel, anpassat efter spelets risknivå. Vi vet till exempel att Vegas är ett spel med förhöjd risk för problemspelande. Därför marknadsför vi inte Vegas alls från Svenska Spel.

Och om nu Vegas är ett riskspel – vad är då nätkasino? Senaste kvartalet gjordes det nätkasinoreklam för 478 miljoner kronor enligt TNS/Sifo. Nästan en halv miljard på ett kvartal. Hur påverkar det de spelare som ligger i riskzonen?

ZENITA STRANDÄNGER
Hållbarhetschef, Svenska Spel

Testa nya applikationer i Spela lagom

Spela lagom har fått nya interaktiva applikationer. Testa gärna och återkom med synpunkter på hur ni tycker de funkar.

Applikation: Vilken spelartyp är du?

Den ena appen där användaren genom några frågor får fundera kring sina egna motiv till att spela och vad som är roligt med spel. Utifrån resultatet får användaren veta vilka risker som kan sammanlänkas med spelformen och får tips kring hur man på ett positivt sätt kan behålla sunda spelvanor. Applikationen är en kombination av frågor och animerade avsnitt.  Ligger under spelandets psykologi.


spelartyp

Applikation Risklabbet

Den andra appen, risklabbet, lära oss mer om spelens olika egenskaper. Vi tittar på vad som gör spel spännande och roliga men också hur samma egenskaper kan medföra risker. Ligger under Fakta om spel.

risklabbet

Snart kommer Samtals-coach

Inom kort kommer också ”Samtals-coach”, en video som exemplifierar typiska samtalscenarion och vänder sig till anhöriga.

Spelbranschen har ett moraliskt ansvar

spelakademin

För tjugofemte året i rad möts spelbranschen i Visby. När Spelakademin nu jubilerar är läget extra intressant. Spelutredningen pågår för fullt och alla förväntar sig och ser fram emot att ett licenssystem blir av. På Spelakademin möts nu de spelbolag som idag har tillstånd att verka i Sverige och många av de aktörer som förväntas få tillstånd framöver. Det borgar för spänstiga diskussioner och erfarenhetsutbyten –  och det är inte alltid vi kommer att ha samsyn.

Däremot tror jag att vi är ense om en sak: Vikten av hållbarhetsfrågorna som kommer att diskuteras på scen. Hållbarhet är ett vidsträckt begrepp, men kokar man ner det så handlar det om något så grundläggande som att försöka vara ett schysst företag. En bransch som omsätter nästan 50 miljarder kronor i Sverige har ett moraliskt ansvar att syna verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det många säkert tänker på när det gäller spelbolag och hållbarhet är troligtvis spelansvar. Hur jobbar företagen för att deras kunder inte ska utveckla ett beroende? Det kan handla om att ge kunderna verktyg för att hålla koll på sitt spelande, att vara restriktiv med eller helt välja bort marknadsföring av spel som kan vara riskabla ur beroendesynpunkt, att göra det enkelt för kunderna att stänga av sig från spelande. Detta är ett område som vi ständigt diskuterar inom spelbranschen.

Men tittar man enbart på frågor som rör spelansvar, så blir begreppet hållbarhet rätt snävt. Det finns betydligt fler aspekter som vi behöver titta på. Vilka miljökrav ställer spelbolagen på sina underleverantörer? Hur ser det ut med jämställdheten inom företagen? På vilket sätt jobbar man med mångfald och integration? Vilka förväntningar och krav finns på de förbund och organisationer man sponsrar? Hur säkrar man så att jäv och korruption inte får fäste inom bolagen?

Branschen har mycket kvar att göra, även vi på Svenska Spel. Jag ska ärligt erkänna att vi varit sena på bollen i vissa frågor och ser årets upplaga av Spelakademin som ett led i vår strävan att bli bättre. Båda vi och andra spelbolag kan behöva hjälp med att tänka i nya banor.

Numera tittar Svenska Spel aktivt på hållbarhetsfrågor tillsammans med våra samarbetspartners. Ett färskt exempel är projektet Alla är olika – olika är bra där vi tillsammans med ICA stöttar Svenska Fotbollsförbundet. Genom detta projekt kan klubbarna söka medel för att prova nya idéer kring jämställdhet, mångfald och integration.

En annat exempel som jag flera gånger här i bloggen har tagit upp är hur matchfixning hotar hela idrottens trovärdighet. Där finansierar vi sedan några år tillbaka en tjänst på RF, som åker runt i landet och utbildar framför allt svenska fotbollsklubbar kring hur man bäst motverkar företeelsen. Här saknar vi tyvärr fortfarande en fungerande lagstiftning som skulle göra det enklare att sätta åt matchfixarna. I väntan på det, så gör vi vad vi kan för att försvåra och motverka deras verksamhet.

Matchfixning, penningtvätt, integration, konsumentskydd är alla stora, tunga frågor som kommer att belysas under Spelakademin. För den som är intresserad men inte kan vara på plats, så livestreamas dessutom hela evenemanget på spelakademin.se. Jag ser fram emot två spännande dagar i Visby!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel