Inlägg

Räkna med förändringar i spelbranschen

spelutredningen

Det statliga monopolet är mest en papperstiger, eftersom så mycket av dagens spel sker via internet. Därför välkomnar vi spelutredningen. Men räkna med att det kommer att hända saker i spelbranschen när licenssystemet ska ta form. Uppköp, konsolideringar och ökad marknadsföring är något vi får räkna med, enligt Fredrik Breitung, chef för finans- och ekonomistyrning på Svenska Spel.

Fredrik Breitung, chef för Finans- och ekonomistyrning på Svenska Spel är näste skribent ut i utredningsbloggen. Här resonerar han kring vilken spelmarknad vi kan vänta oss på några års sikt.

Vad kommer spelutredningen att innebära för spelbranschen och spelmarknaden i stort, om utredarens förslag går igenom? Jag vill först ge bakgrunden och då måste vi ha klart för oss är att det statliga monopolet idag mest är en papperstiger. Mycket av spelandet sker numera på internet och då framför allt via mobiltelefonen. Det har gjort lagstiftningen inaktuell. Det s k främjandeförbudet fungerar inte och överklagas i alla instanser.

Utländska onlinebolag kan vara verksamma från andra länder, ofta från spelmeckat Malta, en ö mitt i Medelhavet som har kommit att bli en stor arbetsgivare till många svenska spelutvecklare. Dessa online-bolag har inga som helst problem med att vare sig marknadsföra eller tjäna pengar på svenskars spelande, men har alltså ingen licens i Sverige, betalar ingen bolagsskatt i Sverige och heller inte någon licensskatt (vilket de troligen kommer att få göra fr o m år 2019).

Eftersom monopolet inte existerar i praktiken, så har Svenska Spel under ca 10 års tid gått från en marknadsandel på ca 57% till dagens 40% av den svenska spelmarknaden. Och framför allt: Svenska Spel har idag bara en femtedel av spelet som sker på nätet eller på mobilen. De utländska onlinebolagen växer så att det knakar. Lotteriinspektionens bedömning är att dessa bolags intäkter ökade med 16% eller under 2016 och nu uppgår till ca 5,1 miljarder kronor. Därmed står i praktiken omkring en fjärdedel av den svenska spelmarknaden helt utanför svenska myndigheters kontroll och tillsyn. Det är ohållbart och oacceptabelt! Därför har Svenska Spel liksom bl a ATG välkomnat utredningens förslag. Vi tycker i många områden att utredningen är bra.

Men om vi ska blicka framåt: Hur kommer då spelbranschen att påverkas vid den kommande omregleringen där utredarens förslag är att alla spelbolag kan söka licens för sportspel, bingo online, poker, vadhållning på hästar och nätkasino?

Vi har hört via officiella uttalanden att ATG är intresserade av att lansera spel på sport och siktar på att bli största spelbolaget i Norden – men utan att lansera nätkasino. Om det stämmer så måste bolaget ge sig ut på förvärvsfronten. Nätkasinospecialisten Mr Green anser att tillväxten i Norden är för dålig, så även här kan vi kanske förvänta oss förvärv och ökad marknadsföring. Ett annat officiellt uttalande har vi från Cherrybolagen (som idag erbjuder nätkasino och kasinospel på restauranger). De har aviserat att man kommer att söka en licens för sportspel.

Med största sannolikhet så kommer utvecklingen i Sverige att likna hur det har sett ut i Danmark efter att spelmarknaden avreglerades. Spelbolagen kommer – trots en licensskatt på 18% – inte att våga dra ner på sina marknadsföringskostnader. Jag tror snarare att vi kommer att få se en ökning. Dessutom kommer alla licensierade spelbolag att kunna arbeta med marknadsföring i sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, något som de utlandsbaserade onlinebolagen idag är förhindrade att göra.

De ökade kostnaderna och den minskade lönsamheten torde i sin tur leda till en konsolidering av marknaden inom spelbranschen. Bolagen kommer att behöva stordriftsmöjligheter att slå ut sina kostnader på, skalbara IT-plattformar och närvaro i flera länder.

Vi kan också räkna med att fler bolag kommer att använda sig av externa underleverantörer för t ex sina sportspel. Man köper in färdiga lösningar från bolag som Kambi, lösningar som spelbolag kan drifta ett med minimalt antal personer anställda.

Svenska Spel då? Vi skickade in en ansökan om nätkasino redan 2014, där vi fortfarande väntar på svar. Sedan dess har vi skickat in ett antal andra ansökningar om tillstånd, bland annat vill vi kunna erbjuda spel på e-sport. Vi är övertygade om att det kommer att slå igenom på bred front. Men även här väntar vi på svar. Vårt mål är att som statligt bolag med stark image och starka varumärken kunna erbjuda de spel som svenska folket efterfrågar, på ett säkert och tryggt sätt.

Sammanfattningsvis ser jag framför mig att spelmarknaden kommer att växa, produkterna kommer att bli fler och spelbolag kommer att säljas och köpas upp. Svenska Spel är redo för en sådan spelmarknad.

FREDRIK BREITUNG
Chef Finans- & Ekonomistyrning, Svenska Spel

Bloggportalen främjandeförbud

Gällande lag ska följas till dess att en ny är på plats

Bloggportalen främjandeförbud

Förvaltningsrätten ger Lotteriinspektionen rätt i att bland andra Aftonbladet och Expressen ska föreläggas vite om de fortsätter att publicera spelannonser från spelbolag som idag saknar licens att verka i Sverige. ”Att gällande lag ska följas fram till dess att en ny är på plats borde inte vara något kontroversiellt påstående.”, skriver Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

Redan 2013 beslutade Lotteriinspektionen att utlandsbaserade spelbolags annonser på de svenska kvällstidningarnas sajter skulle åtföljas med ett vite på 45 000 kronor per dag. Såväl Expressen som Aftonbladet valde att överklaga Lotteriinspektionens beslut, bland annat med argumentet att det stod i strid med EU-rätten.

Men nu har förvaltningsrätten i Linköping i tre domar slagit fast att främjandeförbudet är i enlighet med EU-rätten och ger Lotteriinspektionen rätt. Domarna handlar om att Aftonbladet och Expressen har länkat till utlandsbaserade spelbolags sajter, samt att JCDecaux skyltat med reklam för utländska spelbolag på sina storbildstavlor. Parterna har tre veckor på sig att inkomma med eventuella överklaganden, sedan vinner domen laga kraft. Något jag naturligtvis följer med stort intresse.

Även om domen ännu inte har vunnit laga kraft, så är det ett välkommet besked och en viktig signal. Min bedömning är att förtroendet för spelmarknaden som helhet ökar om man upprätthåller främjandeförbudet. Motsatsen skulle missgynna alla de seriösa aktörer som ser sig själva som en del av en framtida svensk spellicensmarknad.

Att värna främjandeförbudet är att värna systemets legitimitet. Och spelmarknaden – både nu och framöver – har behov av en hög trovärdighet. Att gällande lag ska följas till dess att en ny är på plats borde därför inte vara något kontroversiellt påstående.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Kampen mot svartspelet fortsätter

handcuffs-257995_1280

Förra veckan slog polisen till mot illegala spelmaskiner i Södertälje. Lokala media har rapporterat om hur hot och misshandel följt i svartspelets spår. Lotteriinspektionen konstaterar att spelautomater är en lönsam bransch för den organiserade brottsligheten.

Så var det dags igen. I förra veckan rullade svensk polis ut olagliga spelmaskiner från en anonym lokal med förtäckta fönster. Denna gång var det polisen i Södertälje som slog till mot föreningar som bedrivit illegal spelverksamhet. Totalt beslagtog polisen tillsammans med Lotteriinspektionen sex spelmaskiner från två föreningslokaler.

Länstidningen i Södertälje har tidigare rapporterat om hur ljusskygga svartklubbar sysslar med illegalt spel och säljer svartsprit. Man beskriver i artikeln hur människor drar på sig stora skulder och hur hot och misshandel följer i svartspelets spår. Det är tyvärr en bild som inte förvånar mig.

Lotteriinspektionen (LI) konstaterar på sin webbplats lotteriinspektionen.se att ”spelautomater är en mycket lönsam bransch för bland annat den organiserade brottsligheten”. De pengar man får in från svartautomaterna ”används i regel till annan brottslig verksamhet”.

Problemet är dessutom landsomfattande. Polisen gör löpande tillslag över hela Sverige mot illegal spelverksamhet, men även om media med jämna mellanrum rapporterar om detta arbete så är min känsla att vidden av problemet är okänt för många.

Här utför Lotteriinspektionen ett oerhört viktigt arbete. Det är viktigt att problemen med illegala spelmaskiner synliggörs och hanteras om vi ska behålla en sund och säker svensk spelmarknad.

LENNART KÄLL
Vd Svenska Spel