Inlägg

Räkna med förändringar i spelbranschen

spelutredningen

Det statliga monopolet är mest en papperstiger, eftersom så mycket av dagens spel sker via internet. Därför välkomnar vi spelutredningen. Men räkna med att det kommer att hända saker i spelbranschen när licenssystemet ska ta form. Uppköp, konsolideringar och ökad marknadsföring är något vi får räkna med, enligt Fredrik Breitung, chef för finans- och ekonomistyrning på Svenska Spel.

Fredrik Breitung, chef för Finans- och ekonomistyrning på Svenska Spel är näste skribent ut i utredningsbloggen. Här resonerar han kring vilken spelmarknad vi kan vänta oss på några års sikt.

Vad kommer spelutredningen att innebära för spelbranschen och spelmarknaden i stort, om utredarens förslag går igenom? Jag vill först ge bakgrunden och då måste vi ha klart för oss är att det statliga monopolet idag mest är en papperstiger. Mycket av spelandet sker numera på internet och då framför allt via mobiltelefonen. Det har gjort lagstiftningen inaktuell. Det s k främjandeförbudet fungerar inte och överklagas i alla instanser.

Utländska onlinebolag kan vara verksamma från andra länder, ofta från spelmeckat Malta, en ö mitt i Medelhavet som har kommit att bli en stor arbetsgivare till många svenska spelutvecklare. Dessa online-bolag har inga som helst problem med att vare sig marknadsföra eller tjäna pengar på svenskars spelande, men har alltså ingen licens i Sverige, betalar ingen bolagsskatt i Sverige och heller inte någon licensskatt (vilket de troligen kommer att få göra fr o m år 2019).

Eftersom monopolet inte existerar i praktiken, så har Svenska Spel under ca 10 års tid gått från en marknadsandel på ca 57% till dagens 40% av den svenska spelmarknaden. Och framför allt: Svenska Spel har idag bara en femtedel av spelet som sker på nätet eller på mobilen. De utländska onlinebolagen växer så att det knakar. Lotteriinspektionens bedömning är att dessa bolags intäkter ökade med 16% eller under 2016 och nu uppgår till ca 5,1 miljarder kronor. Därmed står i praktiken omkring en fjärdedel av den svenska spelmarknaden helt utanför svenska myndigheters kontroll och tillsyn. Det är ohållbart och oacceptabelt! Därför har Svenska Spel liksom bl a ATG välkomnat utredningens förslag. Vi tycker i många områden att utredningen är bra.

Men om vi ska blicka framåt: Hur kommer då spelbranschen att påverkas vid den kommande omregleringen där utredarens förslag är att alla spelbolag kan söka licens för sportspel, bingo online, poker, vadhållning på hästar och nätkasino?

Vi har hört via officiella uttalanden att ATG är intresserade av att lansera spel på sport och siktar på att bli största spelbolaget i Norden – men utan att lansera nätkasino. Om det stämmer så måste bolaget ge sig ut på förvärvsfronten. Nätkasinospecialisten Mr Green anser att tillväxten i Norden är för dålig, så även här kan vi kanske förvänta oss förvärv och ökad marknadsföring. Ett annat officiellt uttalande har vi från Cherrybolagen (som idag erbjuder nätkasino och kasinospel på restauranger). De har aviserat att man kommer att söka en licens för sportspel.

Med största sannolikhet så kommer utvecklingen i Sverige att likna hur det har sett ut i Danmark efter att spelmarknaden avreglerades. Spelbolagen kommer – trots en licensskatt på 18% – inte att våga dra ner på sina marknadsföringskostnader. Jag tror snarare att vi kommer att få se en ökning. Dessutom kommer alla licensierade spelbolag att kunna arbeta med marknadsföring i sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, något som de utlandsbaserade onlinebolagen idag är förhindrade att göra.

De ökade kostnaderna och den minskade lönsamheten torde i sin tur leda till en konsolidering av marknaden inom spelbranschen. Bolagen kommer att behöva stordriftsmöjligheter att slå ut sina kostnader på, skalbara IT-plattformar och närvaro i flera länder.

Vi kan också räkna med att fler bolag kommer att använda sig av externa underleverantörer för t ex sina sportspel. Man köper in färdiga lösningar från bolag som Kambi, lösningar som spelbolag kan drifta ett med minimalt antal personer anställda.

Svenska Spel då? Vi skickade in en ansökan om nätkasino redan 2014, där vi fortfarande väntar på svar. Sedan dess har vi skickat in ett antal andra ansökningar om tillstånd, bland annat vill vi kunna erbjuda spel på e-sport. Vi är övertygade om att det kommer att slå igenom på bred front. Men även här väntar vi på svar. Vårt mål är att som statligt bolag med stark image och starka varumärken kunna erbjuda de spel som svenska folket efterfrågar, på ett säkert och tryggt sätt.

Sammanfattningsvis ser jag framför mig att spelmarknaden kommer att växa, produkterna kommer att bli fler och spelbolag kommer att säljas och köpas upp. Svenska Spel är redo för en sådan spelmarknad.

FREDRIK BREITUNG
Chef Finans- & Ekonomistyrning, Svenska Spel

Spel på regelbrott är inget att diskutera

Spel på regelbrott öppnar upp för matchfixning. Det är enkelt för den enskilde spelaren att lägga ett spel via bulvaner, ta en tvåminutare och sedan casha in. Idrotten har tillräckligt med utmaningar utan att spelbranschen ska ge incitament till regelbrott och fusk.

Lika glad som jag blev när jag läste att våra konkurrenter på Mr Green tittar på ett system för att få bort marknadsföring av spel till personer med risk att utveckla spelberoende, lika besviken blev jag när jag läste om ett annat spelbolag som i förra veckan satte odds på att en djurgårdare skulle ”ge sig på” luleåspelaren Johan Forsberg.

Nå, även om det var dumt och grabbigt, så kan alla göra misstag. Bolagets presskontakt bad senare om ursäkt för både formuleringen och spelet och man lovade att aldrig mer erbjuda den typen av odds. Men det jag reagerade på var spelbolagets kommentar kring kritiken: ”Det är vanligt med fajting och utvisningar, sen kan man diskutera om man ska sätta spel på det eller inte.”

Då vill jag bara säga såhär från Svenska Spels sida:
Nej, det är inget att diskutera. Och man ska inte sätta spel på det.

Spelbolaget i fråga tänker även i fortsättningen sätta odds på utvisningar och menar att det är ”sportsliga händelser”. Men det är inte spel på sport, det är tvärtom spel på regelbrott mot sporten. Tolka mig rätt: Jag är själv ett stort hockeyfan med Färjestad som laget i mitt hjärta och tycker att tuffa tag och schyssta tacklingar hör sporten till. Men alla vi som gillar hockey vet hur lätt en bra match kan ryckas sönder av allt för många utvisningar.

Den här typen av spel öppnar upp för det som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kallar för ”solofixare” i sin rapport om matchfixning. Det är enkelt för den enskilde spelaren att påverka, det är bara att lägga ett spel via bulvaner, ta en tvåminutare i hockey eller ett gult kort i fotboll och sedan casha in.

Hur många ”onödiga” utvisningar och gula kort kommer vi att få se på grund av de här speltyperna? Vem vill titta på en match när man inte vågar lita på att det som sker i rinken eller på planen är på allvar? Nej, skärpning! Intäkter ska inte skapas genom att göra avkall på moral och ärligt spel.

Idrotten har tillräckligt med utmaningar ändå utan att spelbranschen ger incitament till regelbrott och fusk. Visa idrotten respekt!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Steg i rätt riktning från Mr Green

lennart käll menar att spelbranschen måste ta ett moraliskt ansvar

Lennart Käll: ”Spelbolag som tar lätt på var intäkterna kommer ifrån bidrar till att vår bransch får ett sämre rykte. Som bransch ska vi ta vårt moraliska ansvar. Jag hoppas att det finns en genuin vilja hos alla spelbolag att inte begränsa sig till det som regelverket ålägger oss att göra. Självreglering är ett sätt att visa att vi bryr oss på allvar.”

Jesper Kärrbrink, vd för Mr Green, gick nyligen ut och berättade att man utvecklar ett system med vars hjälp bolaget ska avstå från marknadsföring av spel till personer med risk att utveckla ett spelberoende. Det är mycket glädjande att man tänker i den riktningen.

På Svenska Spel använder vi redan kunddata (efter kundernas godkännande) för detta ändamål. Spelare som uppvisar ett riskabelt spelbeteende i systemet Mina spelvanor får ingen direktmarknadsföring från oss. Alla spelare som anslutit sig får dessutom kontinuerlig information om hur deras spelvanor förändras, insikter som kan vara första steget till ett förändrat beteende.

Jag gläds varje gång en konkurrent tar ett steg framåt i dessa frågor, det vinner hela branschen på. Motsatsen – spelbolag som tar lätt på var intäkterna kommer ifrån – bidrar på samma sätt till att vår bransch får ett sämre rykte.

Folk stör sig redan idag på det man ser som aggressiv spelreklam och det har blivit en vedertagen uppfattning att spelproblemen i Sverige är mycket större än vad de i själva verket är. Detta visade sig tydligt i en brett anlagd undersökning från ATG ifjol, där de tillfrågade trodde att ca 25% av svenska folket hade spelproblem (korrekt siffra enligt Folkhälsomyndigheten: ca 2%). Sådana missuppfattningar om spelbranschen kan lätt leda till moralpanik och rop på förbud. Det gynnar ingen aktör.

Som bransch ska vi ta vårt moraliska ansvar. För den absoluta majoriteten människor är spel om pengar underhållning och en stunds förhöjd spänning. För dessa är spel är en positiv upplevelse. Men låt oss samtidigt fortsätta att utveckla vårt spelansvarsarbete och ge kunderna effektiva verktyg för att hålla koll på sitt spelande. Låt oss vara särskilt ansvarsfulla när det gäller marknadsföring av spel som kan vara riskabla ur beroendesynpunkt. Låt oss göra det enkelt för kunder att snabbt stänga av sig från spelande om de så önskar.

Det är också viktigt att vi hela tiden har tillgång till aktuell forskning kring spelproblem, så att vi kan sätta in förebyggande åtgärder som har bevisad effekt. Där tror jag att Anders Håkansson, som landets första professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, kommer att kunna bidra på ett positivt sätt. Svenska Spel är under en femårsperiod med och finansierar tjänsten under Lunds Universitet. Jag hoppas att slutsatserna därifrån kommer hela spelbranschen tillgodo.

Presentationen av den statliga spelutredningen ligger nu drygt en månad bort. Jag förväntar mig då att få se tydliga riktlinjer och regler vad gäller spelansvar. Men jag hoppas också att det finns en genuin vilja hos alla spelbolag att inte begränsa sig till vad regelverket ålägger oss att göra. Självreglering visar att vi bryr oss på allvar, självreglering visar att branschen månar om att spel ska vara till glädje för alla. Det är viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter titta på hur vi kan utveckla spelansvarsarbetet. Här är Mr Greens initiativ väl värt att lyftas fram. Det är ett steg i rätt riktning.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel