Inlägg

Låt inte matchfixarna sopa undan bevisen

fällning

”Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna sko sig på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel. I förlängningen handlar det om sportens trovärdighet. Matchfixning är också tätt kopplat till utpressning och rena hot.”

Svenska Spel stoppade under helgen spel på två fotbollsmatcher, Assyriska-Gais och BW90-Nybro, på grund av avvikande spelmönster som behövde utredas närmare. I fallet Assyriska-Gais kom analysen fram till att allt var i sin ordning. I fallet BW90-Nybro kom vi fram till att det inte fanns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret. Därför tar vi nu fallet vidare till polisen.

Om detta har det skrivits en del i både lokal- och riksmedia. Låt mig göra en sak klart från början: Att stänga spel är inte något som vi gör lättvindigt. Arbetet mot matchfixning handlar alltid i första hand om att skydda våra kunder. De som spelar hos oss måste kunna lita på att matcherna vi erbjuder är fria från all manipulation. Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna ”sko sig” på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel.

Men jobbet mot matchfixning har ytterligare en dimension. Det handlar om hela sportens trovärdighet – vi måste kunna lita på det vi ser. Jag tror att det är därför som klubbrepresentanter så lätt intar försvarsposition när Svenska Spel stänger spel på en match där deras klubb är inblandad. De känner sig utpekade, ifrågasätter och kräver bevis från vårt håll. Jag kan självklart sätta mig in i klubbrepresentanternas frustration, men ber dem att tänka ett steg till.

Svenska Spel försöker vara så transparenta som det går, men under pågående utredning saknar vi möjlighet att lägga alla korten på bordet. Om utredningen skulle komma fram till att det inte finns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret, så kan det utmynna i en polisanmälan. Då gäller det att inga detaljer har läckt ut på förhand som kan hjälpa de misstänkta matchfixarna att sopa undan bevisen och därmed försvårar polisens arbete.

Idrottsklubbarna bör vara lika intresserade som vi av att all eventuell matchfixning utreds. Det är ingen harmlös företeelse, om någon nu till äventyrs fortfarande skulle tro det. I en rapport från ifjol konstaterade Brottsförebyggande rådet BRÅ att matchfixning är tätt kopplad till utpressning, hot och i extremfall även våld. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är bara en av dem som betraktar matchfixning som ett av de största hoten mot idrotten idag. Tillsammans med RF, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnade Svenska Spel tidigare i veckan över ett antal förslag till den pågående spelutredningen. De handlar om hur man kan försvåra för kriminella som hotar eller mutar idrottare och hur vi som spelbolag kan anpassa utbudet så det är svårt att manipulera.

Riksidrottsförbundet är för övrigt representerat på vårt Almedalsseminarium om matchfixning den 4 juli genom sin generalsekreterare Stefan Bergh. I panelen sitter även Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption och Gunilla Carlsson, ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen – men också fotbollsdomaren Louise Grabo och Lars Åkerman som är ordförande i Kristianstads FC. Jag ser fram emot en mycket intressant diskussion och hälsar alla som vill välkomna till seminariet på Joda Bar kl 11.00.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel

 

 

Dags att straffbelägga matchfixning

läktare

Matchfixning – uppgjorda matcher och manipulerade matchhändelser – är ett hot mot såväl idrottens som spelbranschens trovärdighet. Tyvärr är det med nuvarande lagstiftning svårt att få någon dömd trots att bevisning finns.

Just nu pågår en rättegång kring matchfixning i Hovrätten över Skåne och Blekinge. De åtalade har tidigare friats i Kristianstads tingsrätt. Nu har åklagaren utlovat ny bevisning.

Det kommer knappast som en överraskning för de som läser denna blogg att jag följer rättegången med mycket stort intresse (Aftonbladets Robert Laul stod för en uppskattad liverapportering därifrån idag) . Flera gånger under våren har jag tagit upp problemet med matchfixning och hur allvarligt vi inom Svenska Spel ser på ämnet. Förutom de privata tragedierna, där idrottsmän utsätts för påtryckningar och hot om våld, så är det ett problem för idrottens trovärdighet i stort och givetvis även för spelbranschen.

Vem vill se matcher där utfallet är uppgjort i förhand? Vem vill spela på en sådan match?

På Svenska Spel försöker vi göra det så svårt som möjligt för matchfixarna. Vi har bl a infört obligatorisk registrering av spel, vilket gett en ökad spårbarhet. Vi har sett över våra insatsbegränsningar, justerat våra kundvillkor och finansierat en heltidstjänst på Riksidrottsförbundet kring förebyggande arbete mot matchfixning.

Alla spelbolag och idrottsförbund måste ta sitt ansvar. Men det måste också till åtgärder som ökar möjligheten att döma personer för matchfixing. Idag kan förundersökningar läggas ner trots att bevisen finns där. Björn Eriksson, före detta rikspolischef och numera ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna sammanfattar det bra: Dagens lagstiftning är för vek.

Idag träffar för övrigt Björn Eriksson inrikesminister Anders Ygeman för en diskussion kring idrottsrelaterad brottslighet. Matchfixningsproblemen är en av de frågor jag vet kommer att dryftas där. Det visar hur allvarligt idrotten ser på hotet. Tillsammans med just Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet har vi lämnat över ett förslag till den pågående spelutredningen om lagändring i lotterilagen med syfte att straffbelägga matchfixning, något som borde vara självklart. Förslaget i sin helhet går att läsa här.

Under årets Almedalsvecka är Svenska Spel självklart på plats. Har ni vägarna förbi Gotland den 4 juli, så hälsar jag er hjärtligt välkomna till det seminarium vi då håller om Nolltolerans mot matchfixning. Med oss har vi då bland andra Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption, Gunilla Carlsson, ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen och Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet. Jag ser fram emot en mycket intressant diskussion.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Bloggportalen främjandeförbud

Hotet mot idrotten kräver en lagändring

Bloggportalen främjandeförbud

Både åklagare och polis har pekat på brister i lagstiftningen som gör att förundersökningar kring matchfixning kan läggas ner fast bevis finns. Då är något grundläggande fel och lagen behöver ses över.

Just nu är Johan Claesson på Riksidrottsförbundet ute på en landsomfattande turné som inte slutar förrän i höst.
Det är jag väldigt glad för.

Han är RF:s samordnare mot matchfixning, en tjänst som Svenska Spel ända sedan 2013 har hjälpt förbundet att finansiera. Under 2016 ska Johan besöka samtliga 28 fotbollsföreningar i herrarnas division 1 norra och södra för att berätta om hur matchfixning fungerar, vad spelare och ledare behöver hålla koll på och hur viktigt det är att rapportera så fort man ser eller hör något märkligt.

Jag önskar verkligen Johan Claesson lycka till med sin informationsturné. Med detta gör han och RF en ytterst konkret insats för att hjälpa klubbarna att hålla borta hotet från matchfixarna – och i förlängningen, hotet mot svensk idrott.

Tidigare i våras genomförde vi en undersökning bland sportintresserad allmänhet och börsbolag. Den visade flera alarmerande siffror. 14% av börsbolagen anger idag att de avstår från idrottssponsring på grund av risk att förknippas med matchfixning. Nästan varannan sportintresserad person i åldern 18-75 år tror att problemen med matchfixning kommer att öka de kommande fem åren.

Om resultat går att påverka, så underminerar det hela idrottens idé om fair play. I förlängningen drabbar det intresset för sporten. Vem vill se en match där allt är uppgjort i förhand?

Tyvärr är det svårt att komma åt dem som ägnar sig åt att manipulera matcher. Både åklagare och polis har pekat på brister i lagstiftningen som gör att förundersökningar kan läggas ner fast bevis finns. Då är något grundläggande fel. Som Björn Eriksson, före detta rikspolischef, numera ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna säger: Dagens lagstiftning är för vek.

Just nu pågår en utredning kring hur spelmarknaden ska se ut i framtiden. Där är det viktigt att man går till botten med matchfixningsproblemet. Svenska Spel har därför tillsammans med Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnat över ett förslag till utredaren om lagändring i lotterilagen med syfte att straffbelägga matchfixning – något jag anser borde vara en självklarhet. Vårt förslag i sin helhet går att ta del av här.

Det är inte rimligt att rena teknikaliteter i lagstiftningen medför att matchfixare gång på gång frias i fall där allt pekar på att de försökt manipulera resultatet av en idrottshändelse.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel

 

Prispallen tar svensk idrott framåt

Varje gång Sverige tar medalj i ett mästerskap, helt oavsett idrott, så ger Svenska Spel 10 000 kr per pallplats till det specialförbundet. Det är Prispallen!

Varje gång Sverige tar medalj i ett mästerskap, helt oavsett idrott, så ger Svenska Spel en viss summa per pallplats till det specialförbundet – för 2015 skänkte vi 10 000 kr för varje svensk medalj. Det är Prispallen!


Svenska Spel är delvis sprunget direkt ur den svenska idrottsrörelsen. År 1933 lämnade 44 svenska idrottsklubbar in en ansökan till regeringen om legalisering av tippande. Året efter bildades AB Tipstjänst. Man skulle lite skämtsamt kunna säga ”och på den vägen är det.”

För det säger sig självt att 82 år (!) av samarbete med idrotten ger rejäla avtryck i företagskulturen. När Svenska Spel säger att vi vill hjälpa svensk idrott framåt, så menar vi varje ord.

Självklart bedömer vi som alla företag det kommersiella värdet av våra insatser och måste också prioritera vilka satsningar vi ska göra. Men lita på att idrott är något som går djupt ner i företagets hjärterötter!

Genom vår sponsring är vi med och stöttar folkkära lagidrotter så att de får förutsättningar att planera långsiktigt. Genom Gräsroten ger vi våra kunder möjlighet att stötta ungdomsverksamheten i sina favoritklubbar, oavsett sport. Och nu lanserar vi tillsammans med Svenska Idrottsgalan nästa initiativ:

Med Prispallen vill vi lyfta svenska framgångar i internationell konkurrens. När en idrottsutövare eller ett lag tar medalj i en sport ansluten till Riksidrottsförbundet, så får specialförbundet en viss summa per pallplats från Svenska Spel. För 2015 gav vi 10 000 kr per medalj.

Den ekonomiska delen av Prispallen är inte det viktigaste, även om exempelvis budo- och kampsportsförbundet säkert blir väldigt glada över de 540 000 kr man får för 2015 års enastående mästerskapsinsatser.

Men det viktigaste är att vi på det här viset bättre kan synliggöra alla de idrotter och fantastiska idrottsutövare som normalt inte får så mycket uppmärksamhet.

För oavsett om det handlar om fotboll eller racerbåt, så tycker Svenska Spel att det är viktigt att hjälpa svensk idrott – framåt!

LENNART KÄLL
Vd Svenska Spel