Inlägg

Spelakademin 2017 – Let’s come together!

För tjugosjätte året i rad är det dags för Spelakademin i Visby. Det här är det enskilda tillfälle på året där hela den svenska spelbranschen och ett stort antal av branschens intressenter möts. Här träffas de spelbolag som redan har tillstånd att verka i Sverige och de bolag som väntas få det i och med det kommande licenssystemet.

Sedan vi möttes här ifjol har något omvälvande skett! När Håkan Hallstedt presenterade sin spelutredning i våras, så blev det klart för alla i branschen att den efterlängtade licensmarknaden verkligen kommer att bli av nu. Både de första kommentarerna kring spelutredningen och remissvaren som duggat in under sommaren visar tydligt att spelbolagen i stort sett är nöjda med de föreslagna villkoren och vill bli en del av detta system. Därför är temat för årets Spelakademin ”Sveriges nya spelmarknad – Let’s come together”.

Spelbolagen kommer även i fortsättningen att vara konkurrenter – men också branschkollegor som har att följa samma villkor. Jag ser fram emot att kunna samarbeta över bolagsgränserna i frågor där våra gemensamma intressen sammanfaller. Ingen kan svensk spelmarknad bättre än de som träffas i Visby under torsdagen och fredagen – så låt oss dra nytta av varandras kunskaper!

Under Spelakademin i år kommer vi bland annat att titta på läget för några andra europeiska licensmarknader, analysera remissvaren, fundera på hur man framtidssäkrar spelansvaret. Vi kommer även att diskutera hur spelbranschens anseende kan förbättras, en fråga som verkligen varit högaktuell de senaste dagarna.

Vi måste öppet kunna föra diskussioner kring hur vår bransch uppfattas och vad vi rent praktiskt behöver göra för att spelbranschen ska upplevas schysst och ansvarstagande. Finn det delar av våra verksamheter som vi själva inte riktigt känner går att försvara, så hjälper det inte med ord. Då måste man gå till handling och rätta till felet.

Branschens dåliga anseende kan inte lösas av ett enskilt spelbolag – vi måste lösa det ihop. Visst kommer vi även i fortsättningen att ha olika åsikter i vissa frågor. Då är det viktigt att de åsikterna kommer fram och att vi kan diskutera dem sakligt utifrån ett konsument- och ansvarsperspektiv. Men vi måste jobba tillsammans för att Sverige ska få en riktigt bra och hållbar spelmarknad. Let’s come together.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Spelfuskbrott – ett riktigt bra förslag

hallstedt

Regeringens utredare Håkan Hallstedt kom med ett välkommet besked på Spelakademin – han kommer att föreslå att man inför ett ”spelfuskbrott” i lagen för att bland annat komma åt de som manipulerar matcher eller via tekniska hjälpmedel skaffar sig ojusta fördelar gentemot andra spelare.

Förra veckan hölls Spelakademin i Visby för 25:e året i rad. Akademin har under alla dessa år varit ett sätt för spelbranschen och dess intressenter att diskutera centrala frågor, få nya insikter – och inte minst att kunna föra informella samtal, om det så bara handlar om att byta några ord i fikapausen. 

I år var jag särskilt glad över att kunna välkomna branschkollegor från flera av de utlandsbaserade spelbolag som vänder sig till den svenska marknaden. För som jag tidigare sagt: Även om vi som spelbolag har skilda uppfattningar i en rad sakfrågor, så är det mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt. Jag tror till exempel att alla inom spelbranschen gladdes över spelutredaren Håkan Hallstedts raka besked från scen: Ja, utredningen kommer att föreslå en ny lagstiftning för att komma åt matchfixning. På spelakademin.se kan man se en intervju med Håkan Hallstedt i frågan.

Hallstedt, som även diskuterat frågan med Riksenheten mot korruption, avser att lägga fram ett förslag om en övergripande lag mot spelfusk. Under rubriceringen ”Spelfuskbrott” ska åklagare kunna driva mål både mot matchfixare och mot ”traditionellt spelfusk”, t ex fall då personer använder sig av pokerrobotar eller annan teknisk utrustning för att vinna fördelar över andra spelare. För dessa brott vill Hallstedt se en straffskala som ungefär motsvarar den för bedrägeri eller grovt bedrägeri.

Varför är då detta så viktigt?

I dagarna meddelade Högsta domstolen att hovrättsdomen står fast mot de sex män som dömdes för inblandning i matchfixning kring en svensk division 1-klubb. Det är mycket bra, men då ska man också veta vad de fälldes för: utpressning, olaga tvång och tagande/givande av muta. Inte för matchfixning. För matchfixning räknas i lagens mening idag inte som ett brott. Idag förutsätter en fällande dom i praktiken att någon av de inblandade i matchfixningen självmant vittnar om mutor, utpressning och hot.

Hade männen varit överens om fusket och det skett utan hot och utpressning, så hade de med största sannolikhet gått helt fria. Det finns exempel på utredningar där det inte ens har räckt med direkta erkännanden från spelare som varit involverade i de manipulerade matcherna. Idrottens trovärdighet lider skada och de spelare som satsat på ett rättvist resultat blir lurade på sin rättmätiga vinst. När uppgjorda matcher inte räknas som brott måste lagstiftningen ses över.

Det är därför varje vän av fair play och ren sport måste välkomna Hallstedts besked. Nu hoppas vi bara på att förslaget blir verklighet.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Att andra vill ha våra spel är det bästa betyg vi kan få

Lennart Käll

Vd Lennart Käll: ”Det är naturligt att olika aktörer sneglar på några av Sveriges starkaste varumärken. Men vi planerar inte för något annat än att de här spelen kommer att drivas av Svenska Spel även fortsättningsvis. Det finns skäl till att de här varumärkena över tid har vuxit sig så starka.”


Det känns märkligt att skriva att hösten är här när vädret säger något helt annat. Men på Svenska Spels kontor är det ändå tydligt att en ny säsong har dragit igång. Igår hade vi vår stora höstkonferens i Solna och om bara någon vecka möts hela spelbranschen på 25-årsjubilerande Spelakademin i Visby.

Nu blickar vi framåt, nya initiativ sjösätts och planer skrivs med målet att stå starka även i framtiden. Det vi framför allt diskuterar är hur Svenska Spel kan ge kunderna – alla våra kunder – en ännu bättre upplevelse. Parallellt pågår en spelutredning som kan komma att ändra på förutsättningarna. Ingen inom branschen vet säkert vad Håkan Hallstedts arbete kommer att utmynna i, en ovisshet som resulterat i några intressanta utspel under sommaren.

Postkodlotteriet har deklarerat att de skulle vilja köpa våra populära nummerspel Lotto, Triss och Keno. Svenska Fotbollförbundet har yttrat till spelutredningen att man, om förutsättningarna för sponsringssamarbetet med Svenska Spel förändras, är beredda att överta Stryktipset och våra andra poolspel. Det är naturligt att olika aktörer sneglar på några av Sveriges starkaste varumärken. Men vi planerar inte för något annat än att de här spelen kommer att drivas av Svenska Spel även fortsättningsvis. Det finns skäl till att de här varumärkena över tid har vuxit sig så starka. På Svenska Spel har vi under många år byggt upp en svårslagen samlad kompetens när det gäller allt från produktutveckling och transaktionssystem till marknadsföring och distribution. Vi har byggt upp de här varumärkena från grunden. Vi känner våra kunder.

Att andra företag och organisationer visar ett sånt intresse för produkterna är i själva verket det bästa betyg vi kan få.
Jag skulle vara mer bekymrad om ingen annan aktör sneglade på våra varumärken.

Under sommaren har också Unibets VD Henrik Tjärnström gett sig in i den spelpolitiska debatten. I en artikel i Dagens Industri lyfte han fram hur viktigt det är att spelbranschen diskuterar självreglering när det gäller bland annat marknadsföring. Vi är helt ense där. Om inte branschen på egen hand kan enas kring en ansvarstagande marknadsföring, så kommer regelverket att sättas via lagstiftning – en lagstiftning som har en utmaning i att kunna hålla jämn fart med den digitala utvecklingen. Spelbolagen måste ha utrymme att agera när en ny situation uppkommer, inte minst för att skydda kunder som är i riskzonen för spelproblem.

En annan fråga som är konstant aktuell för spelbranschen är självklart den om matchfixning. Då vi anordnade ett seminarium om detta under Almedalsveckan var det näst intill fullsatt, ett tecken på hur allt fler har fått upp ögonen för frågan. Också här måste alla seriösa bolag samarbeta för att försvåra för fifflarna och fuskarna. Utredare Hallstedt poängterade i ett blogginlägg för ett tag sedan att även EU-rätten kommer att kräva tydliga regler om matchfixning. Det är alltså inte bara en nationell fråga.

Kort sagt: Det kommer att bli en fantastiskt spännande höst och vinter! Jag ser fram emot många spänstiga debatter och diskussioner i en konstruktiv anda.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel