Inlägg

Svenska Spels Lennart Käll: ”Vi ger aldrig upp kampen mot matchfixning.”

Lennart Käll om matchfixning

Svenska Spels VD Lennart Käll: ”Det finns en person som är värd att lyfta fram extra – spelaren som slog larm till sin klubb om försöket till matchfixning. Till honom vill jag rikta ett särskilt tack.”

För oss på Svenska Spel kom det tyvärr inte som någon överraskning att ett försök till matchfixning skulle riktas mot ett lag i Allsvenskan. Händelsen visar att alla lag, även de i den högsta serien, är utsatta för det hot som matchfixning utgör.

AIK, Svenska Elitfotboll och fotbollförbundet har agerat snabbt och resolut, vilket är beundransvärt. Men det finns en person som är värd att lyfta fram extra i sammanhanget: Spelaren som slog larm. Till honom vill jag rikta ett särskilt tack.

Under hösten och våren har förre elitfotbollsspelaren Anders Wikström åkt runt bland samtliga klubbar i Allsvenskan och Superettan. Det är ett gemensamt projekt mellan Svenska Spel och Svensk Elitfotboll, där Anders har lärt spelarna att upptäcka tecken på matchfixning och vart de ska vända sig om de blir kontaktade av matchfixare. Utbildningsturnén har varit viktig och uppskattad, spelarna har ofta varit osäkra på vad som gäller. Dessutom finansierar Svenska Spel en  heltidstjänst på Riksidrottsförbundet med syfte att arbeta förebyggande mot matchfixning.

Det förebyggande arbetet  är mycket viktigt för att motverka matchfixning. Att spelbolagen arbetar aktivt med spelsäkerheten är också mycket viktigt. Svenska Spel har ett stort antal verktyg för att minska risken för manipulation och matchfixning. ID-krav för alla som spelar, insatsbegränsningar, restriktivt urval av spelobjekt och livekontroll av alla spel är exempel på åtgärder. Vi måste alla intensifiera det gemensamma arbetet mot matchfixning och spelfusk – idrotten, spelbranschen, polis och myndigheter tillsammans.

Idrottarna och idrotten måste skyddas. Åskådare och spelbolagskunder måste kunna lita på att resultaten är schyssta och ärliga. Annars dör intresset för sporten. Det är därför det är så viktigt att vi tar matchfixning på allvar och fortsätter kampen mot de kriminella.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Spelfuskbrott – ett riktigt bra förslag

hallstedt

Regeringens utredare Håkan Hallstedt kom med ett välkommet besked på Spelakademin – han kommer att föreslå att man inför ett ”spelfuskbrott” i lagen för att bland annat komma åt de som manipulerar matcher eller via tekniska hjälpmedel skaffar sig ojusta fördelar gentemot andra spelare.

Förra veckan hölls Spelakademin i Visby för 25:e året i rad. Akademin har under alla dessa år varit ett sätt för spelbranschen och dess intressenter att diskutera centrala frågor, få nya insikter – och inte minst att kunna föra informella samtal, om det så bara handlar om att byta några ord i fikapausen. 

I år var jag särskilt glad över att kunna välkomna branschkollegor från flera av de utlandsbaserade spelbolag som vänder sig till den svenska marknaden. För som jag tidigare sagt: Även om vi som spelbolag har skilda uppfattningar i en rad sakfrågor, så är det mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt. Jag tror till exempel att alla inom spelbranschen gladdes över spelutredaren Håkan Hallstedts raka besked från scen: Ja, utredningen kommer att föreslå en ny lagstiftning för att komma åt matchfixning. På spelakademin.se kan man se en intervju med Håkan Hallstedt i frågan.

Hallstedt, som även diskuterat frågan med Riksenheten mot korruption, avser att lägga fram ett förslag om en övergripande lag mot spelfusk. Under rubriceringen ”Spelfuskbrott” ska åklagare kunna driva mål både mot matchfixare och mot ”traditionellt spelfusk”, t ex fall då personer använder sig av pokerrobotar eller annan teknisk utrustning för att vinna fördelar över andra spelare. För dessa brott vill Hallstedt se en straffskala som ungefär motsvarar den för bedrägeri eller grovt bedrägeri.

Varför är då detta så viktigt?

I dagarna meddelade Högsta domstolen att hovrättsdomen står fast mot de sex män som dömdes för inblandning i matchfixning kring en svensk division 1-klubb. Det är mycket bra, men då ska man också veta vad de fälldes för: utpressning, olaga tvång och tagande/givande av muta. Inte för matchfixning. För matchfixning räknas i lagens mening idag inte som ett brott. Idag förutsätter en fällande dom i praktiken att någon av de inblandade i matchfixningen självmant vittnar om mutor, utpressning och hot.

Hade männen varit överens om fusket och det skett utan hot och utpressning, så hade de med största sannolikhet gått helt fria. Det finns exempel på utredningar där det inte ens har räckt med direkta erkännanden från spelare som varit involverade i de manipulerade matcherna. Idrottens trovärdighet lider skada och de spelare som satsat på ett rättvist resultat blir lurade på sin rättmätiga vinst. När uppgjorda matcher inte räknas som brott måste lagstiftningen ses över.

Det är därför varje vän av fair play och ren sport måste välkomna Hallstedts besked. Nu hoppas vi bara på att förslaget blir verklighet.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Spelbolagen måste jobba tillsammans mot matchfixning

BB140420NJ112

Spelbranschen måste jobba tillsammans för att få stopp på det ökande problemet med matchfixning och uppgjorda matcher. Det finns konkreta åtgärder som alla spelbolag skulle kunna införa.

Idag har jag skrivit ett debattinlägg på SVT Opinion där vi från Svenska Spels sida sträcker ut handen till våra branschkollegor. Vi måste jobba tillsammans för att få stopp på det ökande problemet med matchfixning och uppgjorda matcher.

En färsk undersökning från CMA Research bland över tusen sportintresserade personer i åldern 18-75 år visar att hela 43 procent av de tillfrågade tror att problemet kommer att öka de kommande fem åren. I samma undersökning anger 7 av 51 tillfrågade börsbolag att de redan idag avstår från sponsring av idrott på grund av risk att förknippas med matchfixning.

Det är, milt sagt, alarmerande.

Nu behövs gemensamma krafttag för att idrotten inte ska tappa i attraktionskraft! Svenska Spel försöker stävja fusket så gott det går. Vi agerar blixtsnabbt när ett lag misstänkt för otillbörligt agerande och är oerhört vaksamma på avvikande spelmönster. Dessutom har vi tillsammans med Riksidrottsförbundet infört en rapporteringsfunktion där visselblåsare kan höra av sig och meddela misstankar om manipulerade idrottshändelser.

Tyvärr ser vi gång på gång att spelmöjligheterna rullar vidare hos andra spelbolag, trots starka misstankar om manipulation. Nu vill vi se fler bolag vid vår sida som är beredda att på allvar ta upp kampen mot uppgjort spel.

Om resultat går att påverka, så underminerar det hela idrottens princip om ”fair play”. Därmed kommer också spelbranschen att drabbas av en förtroendekris. Alla seriösa spelbolag måste därför se över hur man kan göra sig mindre attraktiva för de som försöker tjäna pengar på att manipulera matcher.

Så rent konkret, vad kan man göra? En hel del.
Om ett spelbolag vill anta utmaningen, så är det bara att sätta igång med följande åtgärder:

  • Avskaffa speltyper som innebär hög risk för påverkan, till exempel spel på hörnor och inkast
  • Erbjud inte spelobjekt lägre än division 2, eftersom kontrollmöjligheterna är bristfälliga i de lägre nivåerna av seriesystemen
  • Erbjud inte spelobjekt i ligor som anses vara högriskligor utifrån ett matchfixningsperspektiv
  • Inför generella insatsbegränsningar på sportspel för att minska de ekonomiska incitamenten för matchfixning
  • Rapportera omedelbart in händelsen till berörda idrottsförbund, så fort det förekommer misstankar om spelfusk
  • Erbjud inte spelobjekt på matcher/tävlingar för ungdomar under 18 år

Kan vi enas om detta som en inledning, så är vi en bit på vägen mot en nollvision kring matchfixning.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel