Inlägg

Ett stort steg i rätt riktning

Lennart Käll kommenterar ny spellag

”Det finns mycket att glädjas åt i regeringens förslag. Inte minst förstärks skyddet för kunder med risk att utveckla spelberoende.” Svenska Spels VD Lennart Käll kommenterar regeringens förslag till ny spellag, som nu gått på remiss till lagrådet.

Bilden av framtidens spelmarknad klarnar allt mer. Regeringens förslag till ny spellag har i veckan gått på remiss till lagrådet. Där framgår att man i stort väljer att gå på den lovordade spelutredningens rekommendationer.

Det finns också en bred samsyn över blockgränserna kring hur det svenska samhället ska stärka kontrollen över spelmarknaden. Det ger en trygghet för svenska konsumenter och skapar en långsiktig stabilitet.

Det är till exempel oerhört glädjande att man föreslår att spelbolagen ska få registrera allt spel. Det innebär att vi nu preventivt får kontakta kunder som verkar vara i farozonen för att utveckla ett spelberoende och kan erbjuda dem stöd, hjälp och avstängning från spel. Under hösten har Svenska Spel dragit igång ett pilotprojekt kring detta, som tagits mycket väl emot av testkunderna. Med en generell rätt att kontakta våra kunder, så kommer vi att kunna hjälpa många fler i riskzonen.

Tyvärr saknar vi konkreta förslag om riskklassificering av spel. Vi menar att det är rimligt att ställa högre krav på spelansvarsåtgärder och återhållsamhet i marknadsföringen när produkterna är problematiska ur spelberoendesynpunkt. Läs gärna Folkhälsomyndighetens faktablad om vad som gör ett spel riskfyllt. Det är stor skillnad mellan en Trisslott och nätcasino.

Förslaget om en lag mot spelfusk är oerhört välkommet. Det är ett måste för att komma åt det växande problemet med matchfixning. Den som ägnar sig åt grovt spelfuskbrott kan nu enligt förslaget dömas till fängelse i upp till sex år. Det gör matchfixning till en mindre attraktiv verksamhet för den organiserade brottsligheten.

Sedan hade både idrottsrörelsen och vi önskat att regeringen gått ännu längre i sitt förslag och sanerat spelutbudet från lättmanipulerade objekt, som spel på lägre divisioner – där kontroll och insyn är bristfällig – och spel på enskilda matchhändelser, som t ex att en hockeyspelare ska ”ta en utvisning”. Vi hade gärna sett detta regleras i lag, men nu tycks den nya Spelmyndigheten ändå få goda möjligheter att agera. Det är positivt.

Jag är övertygad om att vi även i fortsättningen kommer att ha en konstruktiv diskussion kring spelmarknaden, där olika intressenter kommer att ha skilda uppfattningar i detaljfrågor. Men idag ska vi glädjas!

Svenska Spel har önskat sig en spelmarknad med förstärkt skydd för konsumenterna, lika villkor för alla seriösa bolag och tuffare tag mot matchfixning. Det ser nu ut som att vi får det mesta på vår önskelista och att hela Sverige som julklapp får en ansvarsfull spelbransch där ordning och reda råder.

God jul!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Spelakademin 2017 – Let’s come together!

För tjugosjätte året i rad är det dags för Spelakademin i Visby. Det här är det enskilda tillfälle på året där hela den svenska spelbranschen och ett stort antal av branschens intressenter möts. Här träffas de spelbolag som redan har tillstånd att verka i Sverige och de bolag som väntas få det i och med det kommande licenssystemet.

Sedan vi möttes här ifjol har något omvälvande skett! När Håkan Hallstedt presenterade sin spelutredning i våras, så blev det klart för alla i branschen att den efterlängtade licensmarknaden verkligen kommer att bli av nu. Både de första kommentarerna kring spelutredningen och remissvaren som duggat in under sommaren visar tydligt att spelbolagen i stort sett är nöjda med de föreslagna villkoren och vill bli en del av detta system. Därför är temat för årets Spelakademin ”Sveriges nya spelmarknad – Let’s come together”.

Spelbolagen kommer även i fortsättningen att vara konkurrenter – men också branschkollegor som har att följa samma villkor. Jag ser fram emot att kunna samarbeta över bolagsgränserna i frågor där våra gemensamma intressen sammanfaller. Ingen kan svensk spelmarknad bättre än de som träffas i Visby under torsdagen och fredagen – så låt oss dra nytta av varandras kunskaper!

Under Spelakademin i år kommer vi bland annat att titta på läget för några andra europeiska licensmarknader, analysera remissvaren, fundera på hur man framtidssäkrar spelansvaret. Vi kommer även att diskutera hur spelbranschens anseende kan förbättras, en fråga som verkligen varit högaktuell de senaste dagarna.

Vi måste öppet kunna föra diskussioner kring hur vår bransch uppfattas och vad vi rent praktiskt behöver göra för att spelbranschen ska upplevas schysst och ansvarstagande. Finn det delar av våra verksamheter som vi själva inte riktigt känner går att försvara, så hjälper det inte med ord. Då måste man gå till handling och rätta till felet.

Branschens dåliga anseende kan inte lösas av ett enskilt spelbolag – vi måste lösa det ihop. Visst kommer vi även i fortsättningen att ha olika åsikter i vissa frågor. Då är det viktigt att de åsikterna kommer fram och att vi kan diskutera dem sakligt utifrån ett konsument- och ansvarsperspektiv. Men vi måste jobba tillsammans för att Sverige ska få en riktigt bra och hållbar spelmarknad. Let’s come together.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Q1 2017: Lägre resultat, högre leveranstakt och nöjdare kunder

Svenska Spel satsar på tjänsteutvecklingen

VD Lennart Käll: ”Spel via mobila enheter fortsätter att växa. Därför investerar vi kraftigt på IT-sidan för att skynda på tjänsteutvecklingen för digitala kanaler. Bara under första kvartalet har vi lanserat överföring via Swish och Masterpass och nya plattformar för bolagsspel och poker, allt anpassat specifikt för mobila enheter. Vi ser redan en effekt i ökad kundnöjdhet.”

Tuffare konkurrens på lotterier i butikskanalen, ökad utbetalning på livebetting sport (vilket i sig gav många nöjda vinnare) och allt fler som frivilligt stänger av sig från spel – det var faktorer som påverkade Svenska Spels intäkter under första kvartalet 2017. Samtidigt ökar vi våra investeringar på framför allt IT-sidan för att snabbare kunna erbjuda nya kundupplevelser. Vi ser även en ökning av våra marknadsföringskostnader, med syftet att försvara vår marknadsandel.

Ökade investeringar och lyckosamma sportspelare gav ett relativt svagt kvartal resultatmässigt för Svenska Spel. Samtidigt börjar vi se effekten av vår satsning på att förbättra kundupplevelsen, inte minst i digitala kanaler. Den ökade leveranstakten har resulterat i allt nöjdare kunder: Vårt nöjd-kund-index nådde under Q1 2017 en ny rekordnivå (70).

Den digitala kundförflyttningen fortsätter: mobilspelet ökade med 35% jämfört med samma period förra året. 2017 kommer att ge många bevis på Svenska Spels ökade leveranstakt i digitala kanaler. Enbart under detta kvartal har vi infört överföring via Swish och Masterpass, lanserat nya plattformar för Poker och bolagsspel samt börjat med nattöppet på våra sportspel.

Bruttospelsintäkterna minskade med 0,7% eller 36 MSEK. Nettospelintäkterna för första kvartalet 2017 uppgick till 2 157 MSEK, vilket var 124 MSEK lägre än samma period föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick samtidigt till 725 MSEK, en ökning med 29 MSEK. Intäktstappet kan delvis förklaras med en långsiktig trend, delvis med ovanligt lyckosamma kunder.

Den långsiktiga trenden är att allt fler spelare väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period. Per den sista mars är drygt 8 000 kunder frivilligt avstängda från spel. Det är en möjlighet som vi är mycket glada att våra kunder använder sig av, då vi vill att vår verksamhet ska bygga på vad vi kallar för sunda intäkter. Vi konstaterar också att Spelkollsindex (kundernas eget betyg på om de får den hjälp de behöver genom våra spelansvarsverktyg) hamnar på en ny rekordnivå, 84 av 100.

Under perioden såg vi samtidigt en osedvanligt hög återbetalningsgrad på Oddset – sportresultaten under första kvartalet gick helt enkelt spelarnas väg, något som fler spelbolag än vi har konstaterat i sina resultaträkningar. Detta slog mot nettospelsintäkterna – även fast omsättningen ökade, så hamnade mindre av pengarna hos Svenska Spel och mer hos spelarna. Här är det bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna!

I övrigt kan noteras att Eurojackpot fortsätter att växa i popularitet. Nettospelintäkterna ökade med 29 MSEK eller 33 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Förflyttningen mot spel Online fortsätter och försäljningen ökade med 32 MSEK till 519 MSEK (488), en ökning med 6 procent.

Vårt fokus på upplevelse kostar och kommer att kosta, men ger också resultat i form av allt nöjdare kunder, något som stärker vår position inför en kommande licensmarknad. Vi behöver dock få beslut på sökta tillstånd för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga och relevanta för våra kunder.

Till Svenska Spels kvartalsrapport

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

 

Bloggportalen främjandeförbud

Gällande lag ska följas till dess att en ny är på plats

Bloggportalen främjandeförbud

Förvaltningsrätten ger Lotteriinspektionen rätt i att bland andra Aftonbladet och Expressen ska föreläggas vite om de fortsätter att publicera spelannonser från spelbolag som idag saknar licens att verka i Sverige. ”Att gällande lag ska följas fram till dess att en ny är på plats borde inte vara något kontroversiellt påstående.”, skriver Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

Redan 2013 beslutade Lotteriinspektionen att utlandsbaserade spelbolags annonser på de svenska kvällstidningarnas sajter skulle åtföljas med ett vite på 45 000 kronor per dag. Såväl Expressen som Aftonbladet valde att överklaga Lotteriinspektionens beslut, bland annat med argumentet att det stod i strid med EU-rätten.

Men nu har förvaltningsrätten i Linköping i tre domar slagit fast att främjandeförbudet är i enlighet med EU-rätten och ger Lotteriinspektionen rätt. Domarna handlar om att Aftonbladet och Expressen har länkat till utlandsbaserade spelbolags sajter, samt att JCDecaux skyltat med reklam för utländska spelbolag på sina storbildstavlor. Parterna har tre veckor på sig att inkomma med eventuella överklaganden, sedan vinner domen laga kraft. Något jag naturligtvis följer med stort intresse.

Även om domen ännu inte har vunnit laga kraft, så är det ett välkommet besked och en viktig signal. Min bedömning är att förtroendet för spelmarknaden som helhet ökar om man upprätthåller främjandeförbudet. Motsatsen skulle missgynna alla de seriösa aktörer som ser sig själva som en del av en framtida svensk spellicensmarknad.

Att värna främjandeförbudet är att värna systemets legitimitet. Och spelmarknaden – både nu och framöver – har behov av en hög trovärdighet. Att gällande lag ska följas till dess att en ny är på plats borde därför inte vara något kontroversiellt påstående.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel