Inlägg

Spelutredningen tar marknaden mot ordning och reda

spelutredningen

VD Lennart Käll: ”Det är skönt att vi nu har en färdig spelutredning att förhålla oss till. Flera åtgärder är i rätt riktning när det gäller skyddet av konsumenterna, men man måste vara extra varsam när det gäller spel med hög risk för att utveckla spelberoende. Där hade vi önskat oss ett tydligare regelverk kring marknadsföringen.”

Äntligen ligger spelutredningen på bordet! Nu har vi på Svenska Spel läst igenom sammanfattningen och bildat oss en första uppfattning. En sak ska sägas direkt: utredaren Håkan Hallstedt har gjort ett minst sagt gediget arbete med sitt betänkande på 1 340 sidor.

Jag tror att Svenska Spel talar för hela branschen när vi uttrycker hur skönt det är att vi nu har den färdiga spelutredningen att förhålla oss till. Nu har vi kommit ett stort steg närmare en spelmarknad med ordning och reda.

Jag tror dessutom att de flesta aktörer – oavsett vad de nu kommer att uttrycka i dagsdebatten – känner sig någorlunda nöjda med spelutredningens förslag. Alla kan inte få sin perfekta lösning, men de utlandsbaserade bolagen får en skattesats de säger sig acceptera, föreningslivet fortsatt skydd för sin finansiering och Svenska Spel får en möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Flera av Håkan Hallstedts förslag är extra välkomna. Utredaren föreslår införande av ett centralt självavstängningssystem för kunder – det är mycket bra. Han föreslår en lag om spelfuskbrott, vilket kommer att underlätta kampen mot matchfixning. Och kanske viktigast av allt: Utredningen ställer krav på att spelbolag måste ingripa vid ett onormalt spelbeteende från kunden, dvs agera vid tydliga tecken på spelproblem. För att möjliggöra detta föreslår Hallstedt att spelbolagen ges undantag från personuppgiftslagen, något vi har väntat och hoppats på.

Saknar vi något då? Ja.

Syftet med omregleringen är att säkra ett högt skydd för de svenska konsumenterna. Civilminister Ardalan Shekarabi menade att utredaren utryckte sig väl ”diplomatiskt” på denna punkt och konstaterade krasst: ”Vi har inget konsumentskydd idag.”

Flera åtgärder är som sagt i rätt riktning, men man måste vara extra varsam när det gäller spel med hög risk för att utveckla spelberoende. Marknadsföring och spelansvarsåtgärder måste utformas med hänsyn till spelens olika risker. Skillnaden mellan Triss och nätkasino är enorm, det visar inte minst samtalen till Stödlinjen år efter år. Sveriges ende professor i spelberoende, Anders Håkansson, pekar på exakt samma sak. Vi hade gärna sett detta reflekteras tydligare i regelverket.

Men låt oss komma ihåg att spelutredningen bara är början. Tiden och utvecklingen har sprungit ifrån den nuvarande spellagstiftningen, det är alla överens om. Och det är helt rätt att seriösa utländska spelbolag släpps in under reglerade former.

Det är också positivt att Ardalan Shekarabi (s) och kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (m) är ense kring ambitionen att klubba en ny lagstiftning innan nästa val. Det borgar för en snabb process. Bred politisk enighet är en förutsättning för långsiktigt stabila förutsättningar.

Samtidigt väntar nu ett komplext arbete för att få den nya marknaden att fungera som det är tänkt. Och en sak är säker: vid omregleringar av den här omfattningen är det omöjligt att i förväg förutse alla möjliga utfall och konsekvenser. Det visar dyrköpt erfarenhet vid omregleringar av andra typer av marknader.

De närmaste dagarna kommer debattens vågor att gå höga och Håkan Hallstedts förslag kommer stötas och blötas på debattsidor, i blogginlägg och paneldebatter. Vi ser fram emot fortsatta konstruktiva diskussioner.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Vad säger spelutredningen om riskspelen?

Kommer spelutredningen att titta på de olika spelens risker och föreslå åtgärder efter detta?

I dagens digitala värld ligger varje ny spelmöjlighet ett musklick bort. Därför måste alla spelbolag som vill verka på en kommande licensmarknad kunna erbjuda spännande spel – men på ett ansvarstagande sätt! Riskkategorisering av spel behövs för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt produkt. Det blir spännande att se vad spelutredningen säger om detta.

Nu kommer den hett efterlängtade spelutredningen. Äntligen blir det ordning och reda på den svenska spelmarknaden! Eller? För låt oss vara ärliga: Lyckas inte spelbolagen på den framtida licensmarknaden ta ansvar för sina kunder så finns det en risk att spelproblemen ökar.

Svenska Spel ska ”tillse konsumenternas efterfrågan på attraktiv spelverksamhet”. Det är den allra första punkten i vårt uppdrag från regeringen. Och en enorm utmaning. Vi står nu inför en spelutredning som kommer att ge spelbolagen helt nya förutsättningar. Det blir då extra viktigt att hitta en balans mellan attraktiva spel och ansvarstagande.

I dagens digitala värld ligger varje ny spelmöjlighet ett klick bort. Det spelbolag som inte ger sina kunder de produkter som efterfrågas kommer på sikt inte att finnas kvar på marknaden. Produkterna kommer däremot att finnas kvar, men då i händerna på aktörer i branschens absoluta utkanter där man har föga intresse för hur kunderna mår.

Förutsatt att spelen är säkra och schyssta, så vill vi – och alla andra spelbolag som vill verka på en kommande licensmarknad – kunna erbjuda dem till våra kunder. Utbudet av spännande spel ska vara stort, men vi måste låta konsumentskyddet komma i första hand. Och här har vi i spelbranschen ett gemensamt ansvar.

Ett första steg är att alla spelbolag på licensmarknaden accepterar faktumet att vissa spel är farligare än andra och börjar vidta åtgärder utifrån den insikten. Svenska Spels förslag till spelutredningen har varit att man bör införa en gemensam riskklassificering för spel utifrån ett beroendeperspektiv. Vi vill också att tillsynsmyndigheten sätter upp gemensamma nyckeltal som de licensierade bolagen ska använda för att mäta och redovisa effekten av sitt spelansvarsarbete. Det ska bli intressant att se hur spelutredningen behandlar frågan om riskspelen.

Folkhälsomyndigheten listar på sin webbplats sju egenskaper som gör ett spel extra riskfyllt. Läser man dem, så ser man snabbt att det handlar mycket om sunt förnuft. Och vill man på allvar sina kunders bästa, så behövs en vedertagen mall för att bedöma vilken beroenderisk ett visst spel kan utgöra. När man gjort den bedömningen blir det lättare att anpassa spelansvar och marknadsföring efter det.

På Svenska Spel använder vi verktyget GamGard för att göra kontinuerliga riskbedömningar av spelen. Det är ett verktyg som har utvecklats av ett 20-tal forskare tillsammans med före detta problemspelare och personer med erfarenhet av spelberoendebehandling. GamGard bedömer ett spel och dess utformning utifrån ett antal olika kriterier som tid mellan insats och utfall, design och effekter som ger upplevelsen av att man är ”nära att vinna”, naturliga pauser i spelet etc.

Om ett spel bedöms ha förhöjd risk för problemspelande så sätter vi in åtgärder. Det kan röra sig om att ge kunden utökade möjligheter att sätta egna gränser eller att införa restriktioner kring kundkommunikation och marknadsföring.

Låt oss vara ärliga: Lyckas inte spelbolagen på en licensmarknad ta ansvar för sina kunder så finns det en risk att spelproblemen ökar. Vi kommer aldrig att kunna hjälpa alla, men branschen kan och bör göra sitt allra bästa för att de som utvecklar spelproblem ska vara så få som möjligt. Och det helt oavsett var spelutredningen lägger ribban.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Matchfixning: Kontrollen är god, lagen saknas

läktare

”Så tar kriminella gäng över fotbollen”. Så lyder Aftonbladets rubrik till morgonens webb-tv där Svensk Elitfotbolls Anders Wikström berättade om sitt förebyggande arbete mot matchfixning bland klubbarna i Allsvenskan och Superettan.

Svenska Spel är med och finansierar projektet där Anders är ute bland klubbarna, lär spelarna att upptäcka tecken på matchfixning och talar om vart de kan vända sig när de blir kontaktade av någon som vill att de inte ska göra sitt bästa på plan. Se gärna intervjun med Anders Wikström här. Tidigare har Johan Claesson på Riksidrottsförbundet varit ute hos samtliga föreningar i herrarnas division 1 i samma ärende. Även där har Svenska Spel hjälpt till att finansiera tjänsten.

Jag har skrivit det tidigare och upprepar det gärna igen: Matchfixning är ett hot mot hela idrottens idé. Vem vill titta på en match där det finns risk att resultatet är uppgjort på förhand? Vem vill spela på en sådan match? Och ja – kopplingen till kriminella gäng finns där, vilket gör matchfixning till ett samhällsproblem. Här krävs insatser på flera fronter samtidigt.

Dels handlar det om förebyggande arbete: Idrottsutövarna själva måste vara medvetna om problemet. Det är här som Anders och Johans informationsturnéer är så viktiga och det är därför Svenska Spel är med och finansierar projekten.

Sedan krävs en hög grad av kontroll från spelbolagens sida. Det ska vara svårt att tjäna pengar på att fixa en match.

Svenska Spel följer en rad olika faktorer för att kunna identifiera suspekta spelmönster. Internt tittar vi på omsättning, fördelning av speltyper, andel maxbet, snittinsats, nyöppnade konton och kända kunder, kundbeteende, geografisk fördelning av spelen, IP-adresser etc. Externt följer vi upp tips, tittar på oddsnivåer och oddsjusteringar hos andra spelbolag.

Därefter granskar vi om det finns några logiska förklaringar till ett avvikande spelmönster. Verkar det finnas en logisk förklaring, så förstärker vi ändå bevakningen på matchen och dokumenterar noga vad som händer. Saknas logisk förklaring, så stoppar vi matchen för spel, informerar förbundet i fråga och påbörjar utredning.

Jag har all förståelse för om en stoppad match känns frustrerande för den vanliga kunden som satsat en slant på sitt favoritlag – men jag lovar att det är betydligt mer frustrerande för matchfixaren, som får se sina planer grusade.

Det förebyggande arbetet är på plats. Övervakningen är på plats. Det som saknas är en fungerande lagstiftning. När bevisen kring matchfixning är så starka att det går vidare till polisanmälan, så tar det ofta stopp där – något som även Riksåklagarmyndigheten tagit upp som ett problem.

Därför är det så glädjande att regeringens spelutredare Håkan Hallstedt aviserat att utredningen kommer att föreslå en övergripande lag mot spelfusk. Priset för att försöka manipulera matcher måste vara kännbart. Så skyddar vi idrotten, dess publik och alla de spelbolagskunder som satsat ärligt på ett rättvist resultat.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Spelfuskbrott – ett riktigt bra förslag

hallstedt

Regeringens utredare Håkan Hallstedt kom med ett välkommet besked på Spelakademin – han kommer att föreslå att man inför ett ”spelfuskbrott” i lagen för att bland annat komma åt de som manipulerar matcher eller via tekniska hjälpmedel skaffar sig ojusta fördelar gentemot andra spelare.

Förra veckan hölls Spelakademin i Visby för 25:e året i rad. Akademin har under alla dessa år varit ett sätt för spelbranschen och dess intressenter att diskutera centrala frågor, få nya insikter – och inte minst att kunna föra informella samtal, om det så bara handlar om att byta några ord i fikapausen. 

I år var jag särskilt glad över att kunna välkomna branschkollegor från flera av de utlandsbaserade spelbolag som vänder sig till den svenska marknaden. För som jag tidigare sagt: Även om vi som spelbolag har skilda uppfattningar i en rad sakfrågor, så är det mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt. Jag tror till exempel att alla inom spelbranschen gladdes över spelutredaren Håkan Hallstedts raka besked från scen: Ja, utredningen kommer att föreslå en ny lagstiftning för att komma åt matchfixning. På spelakademin.se kan man se en intervju med Håkan Hallstedt i frågan.

Hallstedt, som även diskuterat frågan med Riksenheten mot korruption, avser att lägga fram ett förslag om en övergripande lag mot spelfusk. Under rubriceringen ”Spelfuskbrott” ska åklagare kunna driva mål både mot matchfixare och mot ”traditionellt spelfusk”, t ex fall då personer använder sig av pokerrobotar eller annan teknisk utrustning för att vinna fördelar över andra spelare. För dessa brott vill Hallstedt se en straffskala som ungefär motsvarar den för bedrägeri eller grovt bedrägeri.

Varför är då detta så viktigt?

I dagarna meddelade Högsta domstolen att hovrättsdomen står fast mot de sex män som dömdes för inblandning i matchfixning kring en svensk division 1-klubb. Det är mycket bra, men då ska man också veta vad de fälldes för: utpressning, olaga tvång och tagande/givande av muta. Inte för matchfixning. För matchfixning räknas i lagens mening idag inte som ett brott. Idag förutsätter en fällande dom i praktiken att någon av de inblandade i matchfixningen självmant vittnar om mutor, utpressning och hot.

Hade männen varit överens om fusket och det skett utan hot och utpressning, så hade de med största sannolikhet gått helt fria. Det finns exempel på utredningar där det inte ens har räckt med direkta erkännanden från spelare som varit involverade i de manipulerade matcherna. Idrottens trovärdighet lider skada och de spelare som satsat på ett rättvist resultat blir lurade på sin rättmätiga vinst. När uppgjorda matcher inte räknas som brott måste lagstiftningen ses över.

Det är därför varje vän av fair play och ren sport måste välkomna Hallstedts besked. Nu hoppas vi bara på att förslaget blir verklighet.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Att andra vill ha våra spel är det bästa betyg vi kan få

Lennart Käll

Vd Lennart Käll: ”Det är naturligt att olika aktörer sneglar på några av Sveriges starkaste varumärken. Men vi planerar inte för något annat än att de här spelen kommer att drivas av Svenska Spel även fortsättningsvis. Det finns skäl till att de här varumärkena över tid har vuxit sig så starka.”


Det känns märkligt att skriva att hösten är här när vädret säger något helt annat. Men på Svenska Spels kontor är det ändå tydligt att en ny säsong har dragit igång. Igår hade vi vår stora höstkonferens i Solna och om bara någon vecka möts hela spelbranschen på 25-årsjubilerande Spelakademin i Visby.

Nu blickar vi framåt, nya initiativ sjösätts och planer skrivs med målet att stå starka även i framtiden. Det vi framför allt diskuterar är hur Svenska Spel kan ge kunderna – alla våra kunder – en ännu bättre upplevelse. Parallellt pågår en spelutredning som kan komma att ändra på förutsättningarna. Ingen inom branschen vet säkert vad Håkan Hallstedts arbete kommer att utmynna i, en ovisshet som resulterat i några intressanta utspel under sommaren.

Postkodlotteriet har deklarerat att de skulle vilja köpa våra populära nummerspel Lotto, Triss och Keno. Svenska Fotbollförbundet har yttrat till spelutredningen att man, om förutsättningarna för sponsringssamarbetet med Svenska Spel förändras, är beredda att överta Stryktipset och våra andra poolspel. Det är naturligt att olika aktörer sneglar på några av Sveriges starkaste varumärken. Men vi planerar inte för något annat än att de här spelen kommer att drivas av Svenska Spel även fortsättningsvis. Det finns skäl till att de här varumärkena över tid har vuxit sig så starka. På Svenska Spel har vi under många år byggt upp en svårslagen samlad kompetens när det gäller allt från produktutveckling och transaktionssystem till marknadsföring och distribution. Vi har byggt upp de här varumärkena från grunden. Vi känner våra kunder.

Att andra företag och organisationer visar ett sånt intresse för produkterna är i själva verket det bästa betyg vi kan få.
Jag skulle vara mer bekymrad om ingen annan aktör sneglade på våra varumärken.

Under sommaren har också Unibets VD Henrik Tjärnström gett sig in i den spelpolitiska debatten. I en artikel i Dagens Industri lyfte han fram hur viktigt det är att spelbranschen diskuterar självreglering när det gäller bland annat marknadsföring. Vi är helt ense där. Om inte branschen på egen hand kan enas kring en ansvarstagande marknadsföring, så kommer regelverket att sättas via lagstiftning – en lagstiftning som har en utmaning i att kunna hålla jämn fart med den digitala utvecklingen. Spelbolagen måste ha utrymme att agera när en ny situation uppkommer, inte minst för att skydda kunder som är i riskzonen för spelproblem.

En annan fråga som är konstant aktuell för spelbranschen är självklart den om matchfixning. Då vi anordnade ett seminarium om detta under Almedalsveckan var det näst intill fullsatt, ett tecken på hur allt fler har fått upp ögonen för frågan. Också här måste alla seriösa bolag samarbeta för att försvåra för fifflarna och fuskarna. Utredare Hallstedt poängterade i ett blogginlägg för ett tag sedan att även EU-rätten kommer att kräva tydliga regler om matchfixning. Det är alltså inte bara en nationell fråga.

Kort sagt: Det kommer att bli en fantastiskt spännande höst och vinter! Jag ser fram emot många spänstiga debatter och diskussioner i en konstruktiv anda.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

 

 

 

Bloggportalen främjandeförbud

Samma lag måste gälla för alla

Idag går remisstiden ut för regeringens utredning ”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen”.

Utredningen fick i uppdrag att föreslå ändringar så att lagstiftningen inte gör skillnad mellan svenska och utländska lotterier.

Om regering och riksdag beslutar sig för att ändra lagstiftningen i enlighet med utredningens förslag, innebär det att aktörer som har speltillstånd att agera på den svenska marknaden kan skyddas från olagliga aktörer.

Ett sådant beslut skulle vara högst välkommet. I glappet mellan EU-rätt och svensk lagstiftning har främjandeförbudet blivit tandlöst. Regeringen skriver i utredningsdirektivet att ett stärkt främjandeförbud kommer vara viktigt i ett licenssystem.

Men det är lika viktigt att skydda de aktörer som har tillstånd idag, annars riskerar regering och riksdag att få ett trovärdighetsproblem.

Att införa ett licenssystem med ett sedan åratal svagt främjandeförbud kommer skapa osäkerhet. Vågar seriösa aktörer, som vill söka licens och agera lagligt på den svenska marknaden, lita på systemet? Om man har kunnat strunta i lagstiftningen under flera år utan att riskera sanktioner, är det stor risk att mindre seriösa bolag kommer fortsätta runda lagstiftningen. För att seriösa aktörer ska vilja betala licensavgift, måste de veta att tillsynen fungerar och att spelreglerna är lika för alla.

Därför är det viktigt att ha ett starkt främjandeförbud redan nu, och inte vänta. Det handlar om tillit och förtroende.

Lennart Käll
Vd Svenska Spel