Inlägg

Ett avtal mot stillasittande

Svenska Spel tecknar avtal med Riksidrottsförbundet med målet att få fler barn och ungdomar i rörelse.

”Jag säger inte att Svenska Spel sitter på alla svar kring den komplexa frågan om barns inaktivitet, men vi vill göra vårt för att få fler i rörelse. Vi kan se till att goda initiativ får resurser.” Vd Lennart Käll berättar om det nya samarbetsavtalet mellan Svenska Spel och Riksidrottsförbundet.

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet har idag tecknat ett avtal med målet att få fler barn och ungdomar i rörelse. Ända sedan 1930-talet har Svenska Spel (då Tipstjänst) haft ett djupt engagemang i svensk idrott. Det är naturligt att vi även idag som engagerad idrottssponsor noga följer samhällsutvecklingen och idrottens utmaningar.

Vi har, som så många andra, blivit bekymrade över de rapporter som kommit om ökande inaktivitet bland barn och unga och de konsekvenser det kan få för den fysiska och psykiska hälsan. Två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till världshälsoorganisationen WHO:s mål för rörelse. Man diskuterar nu vilka effekter detta kan ge för inlärningsförmågan, men det känns ganska självklart att det ökar risken för en stillasittande vardag längre fram i livet och att tröskeln till motionerande och idrott blir väldigt hög.

Svenska Spel vill som idrottssponsor se en inkluderande och livskraftig idrottsrörelse som attraherar både bredden och eliten, en idrott som låter människor utvecklas. Men då får inte steget dit vara alltför tungt att ta. Vi vill göra steget lättare.

Vårt nya samarbetsavtal med Riksidrottsförbundet sträcker sig över tre år. En bärande del är just en fond som specialidrottsförbunden kan söka medel ur, för att på föreningsnivå dra igång projekt med syftet att få barn, ungdomar – och även vuxna – i rörelse! Samarbetet gör det möjligt för alla specialidrottsförbund, som Svenska Spel idag inte jobbar med, att via Riksidrottsförbundet teckna avtal med oss för att driva den här frågan.

Jag säger inte att Svenska Spel sitter på alla svar kring den komplexa frågan om barns inaktivitet, bara att vi vill göra vårt för att se till att fler människor kommer i rörelse. Vi kan se till att de goda initiativen får resurser. Så tar vi svensk idrott framåt!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

Kompetensen talar för Gotland

DQ6Q6693

”Svenska Spel har under lång tid målmedvetet byggt upp en modern, kompetensstark organisation i Visby. Här finns nu bland annat stora delar av vår IT-struktur och många av våra IT-specialister och digitala experter. Detta är något man rimligen måste beakta, oavsett hur man ser på Svenska Spels roll i ett kommande licenssystem.”

Regionledningen på Gotland känner oro över vad som kommer att hända med arbetstillfällena på Svenska Spel vid ett licenssystem och har därför lämnat in en skrivelse till regeringens spelutredare, Håkan Hallstedt, för att lyfta den regionalpolitiska aspekten.

Det är självklart glädjande att regionstyrelsen visar så stort engagemang för Svenska Spel. Det är också naturligt att regionen oroar sig för företaget, då Svenska Spel är en betydande arbetsgivare på Gotland och viktiga ur ett samhällsperspektiv. Men jag vill ändå poängtera att den arbetsmarknadspolitiska aspekten inte ingår i den pågående spelutredningens direktiv.

Utredarens nog så komplexa uppgift är att föreslå ett attraktivt licenssystem med lika villkor för alla aktörer och högt konsumentskydd – inte att ta ställning till var olika arbetstillfällen ska placeras. Ingen vet i nuläget hur ett framtida licenssystem kommer att påverka Svenska Spel eller arbetstillfällena på Gotland.

Sedan ska sägas att även Svenska Spel har lyft gotlandsfrågan i en skrivelse till Hallstedt. Men då handlar det om ett affärsperspektiv.

Vid sammanslagningen mellan Penninglotteriet och Tipstjänst 1997 poängterade riksdag och regering betydelsen av att det på båda orterna – Visby och Sundbyberg – skulle finnas högkvalificerade uppgifter. Detta har inneburit att Svenska Spel under lång tid målmedvetet byggt upp en modern, kompetensstark organisation i Visby. Här finns nu bland annat stora delar av vår IT-struktur och många av våra IT-specialister och digitala experter. Detta är något man rimligen måste beakta, alldeles oavsett hur man ser på Svenska Spels roll i ett kommande licenssystem.

Det kan nog finnas anledning att återkomma till frågan längre fram, men jag är övertygad om att Svenska Spel kommer att finnas kvar på Gotland – av strikt kompetensmässiga skäl, inte till följd av någon regionalpolitisk tilldelning.

Men låt oss först se vad spelutredningen kommer fram till.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Ny spelreglering måste skydda konsumenterna

spelalagom

Nya spelalagom.se gör det ännu lättare att snabbt testa sina spelvanor och få tips på vad man kan tänka på för att hålla sitt spelande på en lagom nivå. Den vänder sig även till anhöriga till personer med spelproblem, liksom till en bredare allmänhet som vill förstå mer om spelandets psykologi.

Nu i dagarna har vi på Svenska Spel lanserat en modernare version av vår Spela Lagom-sajt. Jag hoppas att alla våra kunder ska hitta dit. Sajten spelalagom.se är frikopplad från vår spelsajt och fungerar som resurs för alla som vill eller behöver veta mer om problemspelande.

spelalagom.se går det att snabbt testa sina spelvanor och få tips på vad man kan tänka på för att fortsätta hålla sitt spelande på en lagom nivå. Den som upplever problem med sitt spelande hittar information om hur man kan få hjälp. Anhöriga och ”normalspelare” finner svar på vanliga frågor och får hjälp att identifiera missbrukssignaler. Den breda allmänheten hittar material om spelandets psykologi och hur Svenska Spel arbetar för att motverka problemspel.

När vi och andra spelbolag berättar om vårt arbete mot spelmissbruk anklagas vi ibland för dubbelmoral. Eftersom vi säljer och marknadsför spel, så menar kritikerna att det inte är trovärdigt när vi pratar om ansvarstagande. Visst är den balansgången ibland en utmaning, men jag lovar att vi tar vårt ansvar på yttersta allvar. I ett tidigare blogginlägg beskrev jag mer i detalj hur vi på Svenska Spel arbetar med frågan. Tillsammans med SPER (Spelbranschens Etiska Råd) har vi skapat gemensamma riktlinjer för marknadsföring och en gemensam standard för spelansvar.

Låt oss samtidigt hålla en sak i minnet. För de allra flesta människor är spel bara förströelse, underhållning och en stunds spänning. Första delen av Måns Mosessons intressanta P1-dokumentär Casinomiljarderna hävdade i förbigående att svenska staten lärde folket att spela, men de äldsta fynden av tärningar i vårt land är från 200-talet. De första organiserade lotterierna i Sverige hölls runt 1690. Kortspel blev populärt här ett par århundraden tidigare. Hela Dramaten-byggnaden i Stockholm är finansierad av ett lotteri.

Spel är ett mänskligt fenomen som förekommit i alla tider och i alla världsdelar. Svenska Spels föregångare Tipstjänst och Penninglotteriet kom delvis till för att stävja ett växande problem med att oseriösa personer drog igång lotterier och vadhållning helt bortom all kontroll. Nu som då behöver man säkra att spel om pengar genomförs på tryggt och säkert sätt av seriösa aktörer. Spelarna måste kunna lita på att allt går rätt till. I en digital värld är det därför välkommet med ett licenssystem där alla aktörer vet vilka regler som gäller. Vi ska sälja spel, men också göra vårt bästa för att våra kunder inte ska spela för mer än de har tänkt sig. Helt enkelt att de spelar lagom.

Därför behöver konsumentskyddet vara ledstjärnan för det kommande licenssystemet. Visst ska man på en konkurrensutsatt marknad kunna marknadsföra sina produkter, men för produkter som bedömts ha en förhöjd risk för problemspelande bör en framtida spelreglering innehålla särskilda restriktioner när det gäller både marknadsföring och produktutformning. Överhuvudtaget bör all marknadsföring av spel vara måttfull.

Det är nu min förhoppning att samtliga aktörer på en kommande svensk licensmarknad kan komma överens om gemensamma riktlinjer där omtanke om kundernas hälsa sätts framför intäktsmaximering. Ansvar måste alltid gå före vinst.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

 

 

 

Prispallen tar svensk idrott framåt

Varje gång Sverige tar medalj i ett mästerskap, helt oavsett idrott, så ger Svenska Spel 10 000 kr per pallplats till det specialförbundet. Det är Prispallen!

Varje gång Sverige tar medalj i ett mästerskap, helt oavsett idrott, så ger Svenska Spel en viss summa per pallplats till det specialförbundet – för 2015 skänkte vi 10 000 kr för varje svensk medalj. Det är Prispallen!


Svenska Spel är delvis sprunget direkt ur den svenska idrottsrörelsen. År 1933 lämnade 44 svenska idrottsklubbar in en ansökan till regeringen om legalisering av tippande. Året efter bildades AB Tipstjänst. Man skulle lite skämtsamt kunna säga ”och på den vägen är det.”

För det säger sig självt att 82 år (!) av samarbete med idrotten ger rejäla avtryck i företagskulturen. När Svenska Spel säger att vi vill hjälpa svensk idrott framåt, så menar vi varje ord.

Självklart bedömer vi som alla företag det kommersiella värdet av våra insatser och måste också prioritera vilka satsningar vi ska göra. Men lita på att idrott är något som går djupt ner i företagets hjärterötter!

Genom vår sponsring är vi med och stöttar folkkära lagidrotter så att de får förutsättningar att planera långsiktigt. Genom Gräsroten ger vi våra kunder möjlighet att stötta ungdomsverksamheten i sina favoritklubbar, oavsett sport. Och nu lanserar vi tillsammans med Svenska Idrottsgalan nästa initiativ:

Med Prispallen vill vi lyfta svenska framgångar i internationell konkurrens. När en idrottsutövare eller ett lag tar medalj i en sport ansluten till Riksidrottsförbundet, så får specialförbundet en viss summa per pallplats från Svenska Spel. För 2015 gav vi 10 000 kr per medalj.

Den ekonomiska delen av Prispallen är inte det viktigaste, även om exempelvis budo- och kampsportsförbundet säkert blir väldigt glada över de 540 000 kr man får för 2015 års enastående mästerskapsinsatser.

Men det viktigaste är att vi på det här viset bättre kan synliggöra alla de idrotter och fantastiska idrottsutövare som normalt inte får så mycket uppmärksamhet.

För oavsett om det handlar om fotboll eller racerbåt, så tycker Svenska Spel att det är viktigt att hjälpa svensk idrott – framåt!

LENNART KÄLL
Vd Svenska Spel