Inlägg

Spelfuskbrott – ett riktigt bra förslag

hallstedt

Regeringens utredare Håkan Hallstedt kom med ett välkommet besked på Spelakademin – han kommer att föreslå att man inför ett ”spelfuskbrott” i lagen för att bland annat komma åt de som manipulerar matcher eller via tekniska hjälpmedel skaffar sig ojusta fördelar gentemot andra spelare.

Förra veckan hölls Spelakademin i Visby för 25:e året i rad. Akademin har under alla dessa år varit ett sätt för spelbranschen och dess intressenter att diskutera centrala frågor, få nya insikter – och inte minst att kunna föra informella samtal, om det så bara handlar om att byta några ord i fikapausen. 

I år var jag särskilt glad över att kunna välkomna branschkollegor från flera av de utlandsbaserade spelbolag som vänder sig till den svenska marknaden. För som jag tidigare sagt: Även om vi som spelbolag har skilda uppfattningar i en rad sakfrågor, så är det mer som förenar oss än vad som skiljer oss åt. Jag tror till exempel att alla inom spelbranschen gladdes över spelutredaren Håkan Hallstedts raka besked från scen: Ja, utredningen kommer att föreslå en ny lagstiftning för att komma åt matchfixning. På spelakademin.se kan man se en intervju med Håkan Hallstedt i frågan.

Hallstedt, som även diskuterat frågan med Riksenheten mot korruption, avser att lägga fram ett förslag om en övergripande lag mot spelfusk. Under rubriceringen ”Spelfuskbrott” ska åklagare kunna driva mål både mot matchfixare och mot ”traditionellt spelfusk”, t ex fall då personer använder sig av pokerrobotar eller annan teknisk utrustning för att vinna fördelar över andra spelare. För dessa brott vill Hallstedt se en straffskala som ungefär motsvarar den för bedrägeri eller grovt bedrägeri.

Varför är då detta så viktigt?

I dagarna meddelade Högsta domstolen att hovrättsdomen står fast mot de sex män som dömdes för inblandning i matchfixning kring en svensk division 1-klubb. Det är mycket bra, men då ska man också veta vad de fälldes för: utpressning, olaga tvång och tagande/givande av muta. Inte för matchfixning. För matchfixning räknas i lagens mening idag inte som ett brott. Idag förutsätter en fällande dom i praktiken att någon av de inblandade i matchfixningen självmant vittnar om mutor, utpressning och hot.

Hade männen varit överens om fusket och det skett utan hot och utpressning, så hade de med största sannolikhet gått helt fria. Det finns exempel på utredningar där det inte ens har räckt med direkta erkännanden från spelare som varit involverade i de manipulerade matcherna. Idrottens trovärdighet lider skada och de spelare som satsat på ett rättvist resultat blir lurade på sin rättmätiga vinst. När uppgjorda matcher inte räknas som brott måste lagstiftningen ses över.

Det är därför varje vän av fair play och ren sport måste välkomna Hallstedts besked. Nu hoppas vi bara på att förslaget blir verklighet.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Äntligen får matchfixning sitt straff

läktare

Äntligen en fällande dom för de som hotar, utpressar och mutar spelare till att inte göra sitt jobb på plan! Men tyvärr saknas fortfarande lagstiftning för att komma åt mycket av fusket. Vissa spelbolag ger dessutom småfifflarna exakt de förutsättningar som behövs.

Sex åtalade fälls för matchfixning. Två av de involverade döms till fängelse. Det är en mycket glädjande dom som idag har avkunnats i Hovrätten över Skåne och Blekinge. De som har utpressat, hotat, mutat och tvingat spelare till att inte göra sitt bästa på fotbollsplanen får sitt straff. De som tagit emot mutor har fått villkorlig dom.

Svenska Spels seminarium kring matchfixning i Almedalen 4 juli kl. 11:00, så medverkar bland andra Lars Åkerman, ordförande i Kristianstad FC. Det var hans klubb som drabbades av fuskarnas och utpressarnas verksamhet och det blir intressant att få hans kommentarer kring fallet och den nu fällande domen.

Men i och med detta domslut är problemet tyvärr långtifrån ur världen. Kampen mot matchfixning har tvärtom bara börjat!

I just detta fall fanns en tydlig hotbild mot vissa spelare som åklagaren kunde ta fasta på. I de fall där hotbild saknas är det mycket svårt att komma åt fuskarna med nuvarande lagstiftning. I vissa fall ser man det inte ens som meningsfullt att inleda förundersökning, trots att indicierna är starka.

En typ av matchfixare som är särskilt svåra att komma åt är de som Brottsförebyggande rådet kallar för ”solofixare”, enskilda personer som på egen hand kan påverka ett matchutfall för att tjäna pengar på det.

Som BRÅ skriver i sin rapport om matchfixning”Förutsättningen för denna typ/- – -/är att det finns vadslagning om matchhändelser som någorlunda enkelt kan påverkas av en enskild idrottare, ledare eller funktionär. I första hand handlar det om enskilda matchhändelser såsom hörnor eller kort i en fotbollsmatch./—/Allt som krävs i dessa fall är att solofixaren kan satsa pengar på den påverkbara aspekten av matchen. Den typ av fusk som solofixaren kan ägna sig åt är svårt att belägga, bland annat eftersom det typiskt sett inte ger stora avtryck varken på spelmarknaden eller på själva matchen.

Tyvärr finns det gott om spelbolag som erbjuder just de förutsättningar som dessa fuskare behöver.
För idrottens, publikens och spelbolagens kunders skull är det bara att beklaga.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel

 

Låt inte matchfixarna sopa undan bevisen

fällning

”Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna sko sig på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel. I förlängningen handlar det om sportens trovärdighet. Matchfixning är också tätt kopplat till utpressning och rena hot.”

Svenska Spel stoppade under helgen spel på två fotbollsmatcher, Assyriska-Gais och BW90-Nybro, på grund av avvikande spelmönster som behövde utredas närmare. I fallet Assyriska-Gais kom analysen fram till att allt var i sin ordning. I fallet BW90-Nybro kom vi fram till att det inte fanns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret. Därför tar vi nu fallet vidare till polisen.

Om detta har det skrivits en del i både lokal- och riksmedia. Låt mig göra en sak klart från början: Att stänga spel är inte något som vi gör lättvindigt. Arbetet mot matchfixning handlar alltid i första hand om att skydda våra kunder. De som spelar hos oss måste kunna lita på att matcherna vi erbjuder är fria från all manipulation. Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna ”sko sig” på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel.

Men jobbet mot matchfixning har ytterligare en dimension. Det handlar om hela sportens trovärdighet – vi måste kunna lita på det vi ser. Jag tror att det är därför som klubbrepresentanter så lätt intar försvarsposition när Svenska Spel stänger spel på en match där deras klubb är inblandad. De känner sig utpekade, ifrågasätter och kräver bevis från vårt håll. Jag kan självklart sätta mig in i klubbrepresentanternas frustration, men ber dem att tänka ett steg till.

Svenska Spel försöker vara så transparenta som det går, men under pågående utredning saknar vi möjlighet att lägga alla korten på bordet. Om utredningen skulle komma fram till att det inte finns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret, så kan det utmynna i en polisanmälan. Då gäller det att inga detaljer har läckt ut på förhand som kan hjälpa de misstänkta matchfixarna att sopa undan bevisen och därmed försvårar polisens arbete.

Idrottsklubbarna bör vara lika intresserade som vi av att all eventuell matchfixning utreds. Det är ingen harmlös företeelse, om någon nu till äventyrs fortfarande skulle tro det. I en rapport från ifjol konstaterade Brottsförebyggande rådet BRÅ att matchfixning är tätt kopplad till utpressning, hot och i extremfall även våld. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är bara en av dem som betraktar matchfixning som ett av de största hoten mot idrotten idag. Tillsammans med RF, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnade Svenska Spel tidigare i veckan över ett antal förslag till den pågående spelutredningen. De handlar om hur man kan försvåra för kriminella som hotar eller mutar idrottare och hur vi som spelbolag kan anpassa utbudet så det är svårt att manipulera.

Riksidrottsförbundet är för övrigt representerat på vårt Almedalsseminarium om matchfixning den 4 juli genom sin generalsekreterare Stefan Bergh. I panelen sitter även Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption och Gunilla Carlsson, ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen – men också fotbollsdomaren Louise Grabo och Lars Åkerman som är ordförande i Kristianstads FC. Jag ser fram emot en mycket intressant diskussion och hälsar alla som vill välkomna till seminariet på Joda Bar kl 11.00.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel

 

 

Bloggportalen främjandeförbud

Hotet mot idrotten kräver en lagändring

Bloggportalen främjandeförbud

Både åklagare och polis har pekat på brister i lagstiftningen som gör att förundersökningar kring matchfixning kan läggas ner fast bevis finns. Då är något grundläggande fel och lagen behöver ses över.

Just nu är Johan Claesson på Riksidrottsförbundet ute på en landsomfattande turné som inte slutar förrän i höst.
Det är jag väldigt glad för.

Han är RF:s samordnare mot matchfixning, en tjänst som Svenska Spel ända sedan 2013 har hjälpt förbundet att finansiera. Under 2016 ska Johan besöka samtliga 28 fotbollsföreningar i herrarnas division 1 norra och södra för att berätta om hur matchfixning fungerar, vad spelare och ledare behöver hålla koll på och hur viktigt det är att rapportera så fort man ser eller hör något märkligt.

Jag önskar verkligen Johan Claesson lycka till med sin informationsturné. Med detta gör han och RF en ytterst konkret insats för att hjälpa klubbarna att hålla borta hotet från matchfixarna – och i förlängningen, hotet mot svensk idrott.

Tidigare i våras genomförde vi en undersökning bland sportintresserad allmänhet och börsbolag. Den visade flera alarmerande siffror. 14% av börsbolagen anger idag att de avstår från idrottssponsring på grund av risk att förknippas med matchfixning. Nästan varannan sportintresserad person i åldern 18-75 år tror att problemen med matchfixning kommer att öka de kommande fem åren.

Om resultat går att påverka, så underminerar det hela idrottens idé om fair play. I förlängningen drabbar det intresset för sporten. Vem vill se en match där allt är uppgjort i förhand?

Tyvärr är det svårt att komma åt dem som ägnar sig åt att manipulera matcher. Både åklagare och polis har pekat på brister i lagstiftningen som gör att förundersökningar kan läggas ner fast bevis finns. Då är något grundläggande fel. Som Björn Eriksson, före detta rikspolischef, numera ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna säger: Dagens lagstiftning är för vek.

Just nu pågår en utredning kring hur spelmarknaden ska se ut i framtiden. Där är det viktigt att man går till botten med matchfixningsproblemet. Svenska Spel har därför tillsammans med Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnat över ett förslag till utredaren om lagändring i lotterilagen med syfte att straffbelägga matchfixning – något jag anser borde vara en självklarhet. Vårt förslag i sin helhet går att ta del av här.

Det är inte rimligt att rena teknikaliteter i lagstiftningen medför att matchfixare gång på gång frias i fall där allt pekar på att de försökt manipulera resultatet av en idrottshändelse.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel

 

Matchfixning – ett mörkt moln över idrotten

Matchfixning hänger ihop med hot och utpressning

Uppgjorda matcher – så kallad matchfixning – hänger tätt ihop med hot och utpressning mot enskilda spelare. Det gör matchfixning både till ett problem för landets idrottsklubbar och för sportens integritet i stort.

Äntligen är den svenska fotbollssäsongen igång! Det är det bästa vårtecknet för alla oss som älskar skönspelet, dramatiken och känslorna kring landets största idrott. Men tyvärr finns det ett mörkt moln som hänger över svensk fotboll och som med stor sannolikhet kommer att tvinga oss på Svenska Spel att även denna säsong stänga för spel på ett antal matcher. Jag pratar om matchfixning.

De uppgjorda matcherna är ett problem för spelbolagen och idrotten men även enskilda fotbollsspelare. Brottsförebyggande rådet BRÅ konstaterade i en rapport från i fjol att matchfixningen är tätt kopplad till utpressning, hot och i extremfall även våld.

Nästa vecka, den 13 april, sänder SVT:s Uppdrag Granskning ett program om matchfixning. Där belyser man rättsväsendets oförmåga att få någon fälld, trots mängder med utredningar och till och med direkta erkännanden från spelare som varit inblandad i manipulerade matcher. Något är fel med nuvarande lagstiftning när misstänkta för matchfixning kan går fria trots bevis på deras inblandning. Vi menar att det behövs en översyn av lagen.

Men programmet sätter också fingret på den svåra frågan om bevisföring. Det är nämligen mer regel än undantag att klubbar hör av sig till oss och vill veta på vilka grunder vi stänger spelet på en match. Vad har Svenska Spel för bevis för att det handlar om matchfixning?

Jag vill klargöra följande: När vi på Svenska Spel stänger spelet på en match gör vi det på mycket goda grunder.

Vi stänger aldrig en match lättvindigt. Antingen har våra system larmat om avvikande spelmönster, det kan exempelvis röra sig om ett stort belopp som satsats på en match, eller flera upprepade spel på samma match nära varandra i tid. Eller så har vi fått information från en trovärdig källa (till exempel förbund, klubb, polis, UEFA eller annan trovärdig part) om att matchen kan vara manipulerad. Då gör vi en utredning för att se om det finns en rimlig förklaring. Hittar vi ingen sådan går vi vidare och polisanmäler händelsen för att låta rättsväsendet borra djupare.

Vad svarar vi klubbarna som kräver oss på bevis? Deras frustration kan jag förstå. Jag hoppas, precis som de, att det ska finnas en rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret. Tyvärr är det ofta svårt att ge dem alla svar de önskar mitt under pågående utredning, även om vi försöker att vara så transparenta som möjligt.

Vårt arbete mot matchfixning handlar om att skydda våra kunder, men också om att skydda sportens integritet. Här spelar vi på samma planhalva som Sveriges fotbollsklubbar.

Jag förstår att man som klubbrepresentant hamnar i en tuff situation med många frågor från omgivningen när Svenska Spel stänger spel på en av klubbens matcher. Men problemet med matchfixning är en realitet och som klubbrepresentant bör man fundera på vad som kan ligga bakom det avvikande spelmönstret. Det är i förlängningen det bästa sättet att skydda klubbens rykte och integritet.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel